Groene tabellen

Er bestaan diverse groene tabellen.

Welke tabel u moet toepassen is afhankelijk van het tijdvakloon en het soort loon dat u uitbetaalt. Er bestaan groene tabellen per Dag- Week- 4 weken- Maand en Kwartaal.

 

Downloaden.

Klik >> hier om de groene tabellen van de website van de belastingdienst te downloaden.

 

Bijzonder tarief en 65+.

In de groene tabel zijn ook de tabel voor het zgn. 'Bijzonder tarief' en voor 65 plussers opgenomen.

Voor toepassing van de Tabel 65+ in de  Groene tabel, wordt door het programma gekeken naar de geboortedatum van de werknemer. Op werknemers met een leeftijd van 65 jaar en ouder wordt daarom automatisch de Tabel 65+ toegepast.

 

Voor werknemers met vakantiebonnen gelden afwijkende tabellen.

Groene tabellen voor werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar.
Groene tabellen voor werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar.

 

 

De groene tabellen gebruikt u voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen:

 

loon uit vroegere dienstbetrekking en daarmee gelijkgestelde uitkeringen, bijvoorbeeld uitkeringen op grond van de AOW, Anw, IOAW, IOAZ, WAO/WIA, Waz, Wet Wajong, WW en soortgelijke buitenlandse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Bij samenloop van een WW-uitkering met een ZW-uitkering moet u de groene tabel gebruiken.
pensioenen, daarmee gelijk te stellen uitkeringen uit pensioenfondsen en afkoopsommen en schadeloosstellingen die daarvoor in de plaats komen
loon op grond van arbeidsongeschiktheid vanaf het 3e jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid
uitkeringen op grond van een VUT-regeling
studie-uitkeringen aan een kind van een werknemer die is overleden tijdens zijn dienstbetrekking bij u
lijfrente-uitkeringen waarvoor u loonbelasting/premie volksverzekeringen moet betalen
loondoorbetaling tijdens verlof op grond van de levensloopregeling, als de werknemer bij het begin van het kalenderjaar 61 jaar of ouder is (en dus is geboren vóór 1951)
Als de werknemer is geboren in 1951 of later, moet u de witte tabel gebruiken.
een afkoopsom bij ontslag, ter compensatie van de aanspraken op grond van een levensloopregeling
het levenslooptegoed als de levensloopregeling niet meer aan de voorwaarden voldoet of als de werknemer het levenslooptegoed afkoopt of vervreemdt
uitkeringen op grond van de Toeslagenwet die niet samenlopen met uitkeringen op grond van de ZW
uitkeringen van de Stichting 1940-1945, de Stichting Friesland 1940-1945 en de Stichting Sneek 1940-1945
uitkeringen op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
onverplichte uitkeringen, bijvoorbeeld uitkeringen die een studerend kind van 1 van uw werknemers van u krijgt
uitkeringen op grond van de Wwik