53ste week

Hieronder volgt informatie die uitsluitend van toepassing is bij week en 4weken loontijdvakken.

 

 

Kalenderjaar heeft 53 weken en uw werknemer heeft een loontijdvak van een week of van 4 weken.

 

Soms heeft een kalenderjaar 53 weken. Als het normale loontijdvak een week is moet u ook op het loon over de 53ste week de weektabel toepassen. Bij een normaal loontijdvak van 4weken zijn er 2 situaties mogelijk;

 

1. Een EXTRA week verlonen met tijdvak 4-weken maar met de data van deze week, hier moet de volgende loonheffingtabel worden toegepast:

De hoofdregel is dat voor de extra week, de weektabel moet worden toegepast.

 

2. Een verlengde 13e 4-weken periode verlonen met de data van 5 weken, hier moet de volgende loonheffingtabel worden toegepast:

De hoofdregel is dat er 5x de weektabel moet worden toegepast.

Bij administraties die een pensioenaanlevering hebben bij A&O-services moet een periode van 5 weken aangeleverd worden.

 

 

Let op!

U berekent op deze manier misschien meer loonheffingskorting dan waar de werknemer recht op heeft. De Belastingdienst verrekent dit voordeel van de extra heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting van uw werknemer. Uw werknemer is dit voordeel dan weer kwijt. Om te voorkomen dat u te veel loonheffingskorting berekent, kunt u meer loonheffingen inhouden dan de tabel aangeeft. Maar u mag dit alleen doen met toestemming van uw werknemer.

 

 

Aangifte loonheffingen.

Moet u aangifte loonheffingen doen over de 53ste week van 2015 met daarin een inkomstenverhouding die begint op 1, 2 of 3 januari 2016? Dan kunt u die aangifte niet eerder dan 1 januari 2016 doen. Stuurt u de aangifte loonheffingen met deze inkomstenverhouding in voor 1 januari 2016, dan keurt de Belastingdienst de aangifte af.

 

Maximum Zvw.

Bij de berekening van de 53ste week wordt er rekening gehouden met het jaar maximum voor de Zvw. De premie Zvw zal dus nooit hoger uitkomen dan het maximum.

 

 

De verwerking in de loonaangifte en in de diverse jaarwerk onderdelen.

De belastingdienst maakt een onderscheid tussen de loontijdvakken en de aangiftetijdvakken. Het eerste aangiftetijdvak moet altijd beginnen op 1 januari en het laatste aangiftetijdvak altijd op 31 december van het jaar. Deze datums worden altijd door het programma in de loonaangifte gezet, welke datum u ook ingeeft als einddatum van de periode. De einddatum mag dus wel op 03-01-2010 staan als u dat wilt. Gevolg hiervan is dat het programma de foutmelding ''Datum valt niet in boekjaar'' geeft, deze fout kunt u negeren.