Afdrachtverminderingen (Afdrukken)

 

Overzicht Afdrachtvermindering algemeen.

Op het overzicht  'Afdrachtvermindering wordt per geselecteerde werknemer, de door het programma berekende 'Afdrachtvermindering' vermeld. Daarnaast worden ook andere gegevens met betrekking tot de berekende korting vermeld. Hieronder vallen ook de premiekorting voor arbeidsgehandicapten en de ouderenkorting.

 

Dit overzicht kunt u vanuit het hoofdmenu via Afdrukken oproepen. Als u dit overzicht aanklikt krijgt u een dialoogscherm waar u een selectie kunt maken. Dit overzicht kunt u laten wegschrijven naar een bestand, de printer of naar het scherm.

 

AfdrAfdrachtverm

 

Op dit overzicht vindt de volgende gegevens:

Personeelsnummer, naam, geboortedatum
Per werknemer per periode het fiscale loon tabel.
De berekende afdrachtvermindering per soort
De code afdrachtvermindering die is toegepast

 

Aansluiting met de Loonaangifte.

Het overzicht 'Afdrachtverminderingen' kunt u dus gebruiken om aansluiting te vinden bij de op de 'Loonaangifte' vermelde bedragen voor de diverse verminderingen. Dit overzicht kan als bijlage in uw administratie bewaard worden om op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij een controle door de Belastingdienst, als aanvulling te dienen op de door u in mindering gebrachte bedragen.

 

Toch verschillen tussen de loonaangifte en journaalpost?.

Bij toepassing van de ouderenkorting en of de premiekorting voor gehandicapten werknemers kunnen verschillen ontstaan tussen de loonaangifte en de journaalpost. Klik >> hier voor meer informatie.