Afdrachtvermindering Speur en Ontwikkelingswerk

 

De afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk kan per periode via Aanpassen | Periode op het tabblad Verminderingen/Eindheffingen berekend worden, zie het scherm hieronder:

 

Periode-VermindEindheff-S&O

 

 

Vanaf de periode dat u de bedragen toevoegt, wordt dit bedrag voor de rest van het jaar gekopieerd naar de volgende periode. Het zijn geen jaaroverschrijdende gegevens: in januari van elk jaar moet u de gegevens opnieuw invoeren. Een einddatum vult u in op tabblad Belasting in de administratie gegevens.

 

Samenloop met afdrachtvermindering S&O

U kunt de afdrachtvermindering zeevaart niet toepassen op loon waarop u de afdrachtvermindering S&O al toepast.

 

Voor 2022 geldt dat het aanvragen en de toekenning van een WBSO makkelijker wordt gemaakt:

- Meerdere aanvragen per jaar

- Waarbij perioden elkaar kunnen overlappen

- Nieuwe aanvraag kan gedaan worden voor een periode waar al een toekenning voor geldt

- Bedragen mogen per periode aangepast worden, zodat er niet verrekend hoeft te worden met voorgaande of latere perioden

- Maximaal vier aanvragen per jaar, met de laatste mogelijkheid op 30 september, waarbij dus elke aanvraag voor minimaal drie maanden geldt

 

Voor vragen over de subsidieregeling (WBSO), klik hier.