AOW leeftijd

 

De AOW-leeftijd ook AOW-gerechtigde leeftijd genoemd, is de pensioengerechtigde leeftijd in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW-leeftijd werd in de oorspronkelijke versie van de wet in 1956 vastgesteld op 65 jaar, in 2012 wijzigde de wet en werd de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

 

 

aow leeftijd geboren op een bepaade leeftijd.zoom50

Meer informatie over de AOW-leeftijd vindt u in de publicatie met verwachte AOW-leeftijden.

 

AOWers die blijven doorwerken, blijven verzekerd voor de ZW

Als een werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, de AOW-leeftijd bereikt en blijft doorwerken, blijft hij verzekerd voor de ZW. Zolang deze werknemer voor u blijft werken, moet u in de aangifte aangeven dat hij verzekerd is voor de ZW.

Omdat de verzekeringspositie van de werknemer verandert (alleen verzekerd voor de ZW, maar niet meer voor de andere werknemersverzekeringen), is er vanaf dat moment sprake van een nieuwe inkomstenverhouding.

 

Let op!

Er is geen sprake van een nieuwe inkomstenverhouding als een niet-verzekerde werknemer de AOW-leeftijd bereikt.