Auto van de zaak (Afdrukken)

 

Op dit overzicht dat u kunt vinden via Afdrukken | Werknemersgegevens | Auto van de zaak wordt de auto(s) van de zaak van een werknemer afgedrukt.

AfdrWerknemersAutovandezaak

 

Bij de rubriek 'Selectie' hebt u de keuze uit het printen van:

Alles selecteren - Geen Selectie. Dus bijvoorbeeld het afdrukken van het gewenste overzicht voor alle werknemers
Een geselecteerd aantal records. Op die manier kunt u het gewenste overzicht voor een bepaalde werknemer
Werknemers uit dienst afdrukken. Op het overzicht ook de werknemers die dit jaar uit dienst zijn getreden tonen op het verslag.

 

 

Bij de rubriek 'Afdrukken naar' komen altijd drie standaard rubrieken voor:

AfdrukSelectiescherm-afdrukken naar

 

1. Printer

In deze rubriek kunt u aangeven: via welke printer  de specificaties vervaardigd moeten worden. Ook kan hier het aantal exemplaren worden gekozen, de afdrukstand en de papierinvoer (papierlade kiezen) bepalen.

 

2. Opslaan in diverse formaten:

       - PDF-bestanden *.pdf

       - Tekstbestanden *.txt

       - RTF-bestanden *.rtf

       - Microsoft Excel Workbook *.xlsx (niet alle overzichten zijn naar Excel te exporteren)        

 

Wanneer voor deze optie wordt gekozen, wordt er in eerste instantie een pdf bestand aangemaakt. Wilt u het overzicht in een ander formaat maken klik dan op het zoekblokje zoekblokje.zoom70 achter deze rubriek, er verschijnt een nieuw dialoogscherm 'Opslaan verslag', in dat dialoog scherm kan een bestand worden opgeslagen als type, zie onderstaand plaatje.

Afdrukselectiescherm-afdrukken naar - formatat

3. Scherm (zonder verwerking)

Bij de selectie van deze rubriek, krijgt u het overzicht op het scherm en vindt er geen verwerking plaatst.

 

 

Het veld 'Verstuur naar werkgeversportal' is optioneel, als u gebruik maakt van de module 'Loonportal' dan hebt u de mogelijkheid om het verslag te uploaden naar de werkgeversportal, dit doet u door het veld te selecteren.