Begin-Eind-Tabeldatum

 

De Begindatum en de Einddatum zijn van belang voor:

 

De loonaangifte, deze datums moet binnen de betreffende termijn liggen.
De vermelding van de periode data op de salarisspecificatie.
De toekenning van de periodieke salarisschaalverhoging.
Werknemers die in- of uitdienst (zijn) (ge)treden.
Als de datum van de periodieke verhoging in de periode valt, dus van startdatum tot en met einddatum, wordt de periodieke verhoging in die periode  toegekend.
De einddatum van de periode is van belang voor de vaststelling van de leeftijd van de werknemer.

 

 

Voorbeeld

U voert in een periode als tabeldatum in bijvoorbeeld 14-07-2008 in.

 

Voor het toepassen van de loonbelastingtabel, de eventuele salarisschaal, de pensioen-, VUT- of WAO reparatieregeling en de juiste SV-wet zoekt het programma naar die tabel, regeling of schaal, waarvan de ingangsdatum op of zo dicht mogelijk voor 14-07-2008 valt.