BeginSaldi wijzigen

 

Er worden in het programma de volgende beginsaldi bij gehouden, de stand per 1 januari van het lopende jaar:

Reservering en verlofuren
Lening (als u een lening heeft verstrekt aan de werknemer)
Ziekengeld (dit heeft nodig als u ziekengeld betaalt over het gemiddelde van de laatste 3 perioden).

 

Wijzigen via reorganiseren bestanden

Deze beginsaldi die worden overgenomen van het vorig jaar, kunt u wijzigen via het hoofdmenu Optie | Reorganiseren bestanden. Klik vervolgens de rubriek 'Beginsaldi werknemers' aan en nadat u voor OK heeft gekozen verschijnt het onderstaande scherm.

 

Reservering

Als er reeds een periodedetail aanwezig is, is het niet meer mogelijk om op werknemersniveau het beginsaldo te muteren, via reorganiseren bestanden kunt u alsnog de wijziging doorvoeren.

Is er een rode uitroepteken achter de kolom Beginsaldo zichtbaar dan heeft er bij deze werknemer al een uitbetaling van de reservering plaatsgevonden. De wijziging is dan alleen zichtbaar indien u de periode opnieuw berekent.

Opties-ReorgBest-BeginSaldiWijz

 

Lening

Wanneer u in de loop van het jaar een lening verstrekt en het bedrag niet via de salarisadministratie netto uitbetaalt (omdat u dat onderhands al gedaan hebt, kunt u de beginsaldi van een lening invoeren via Opties | Reorganiseren bestanden. Zorg ervoor dat alleen de rubriek 'Beginsaldi' werknemers en de betreffende werknemer aangevinkt is. Nadat u voor OK heeft gekozen, kiest u voor tabblad Lening. Voer hierin het bedrag van de totale lening als een positief bedrag

Via Aanpassen | Werknemer, op het tabblad Beloning gebruikt u looncomponent 118 inhouding lening om het aflossingsbedrag per periode in te voeren , klik hier voor meer informatie.

 

Opties-ReorgBest-BeginSaldiWijz Lening

 

Verzuim over het gemiddelde loon over de laatste 3 perioden.

Maakt u hier gebruik van dan kunt u bij het voor het eerst in gebruik nemen van het programma de saldi invoeren. Zodat het juiste bedrag aan ziekengeld wordt uitbetaald.