Bouw Pensioenaangifte (Stappenplan)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

(Standaard) Inrichting werkgeveradministratie

Via Bestand | Wijzigen administratie

 

- tabblad Bedrijf, hier kunt u een keuze maken:

of u 'Altijd met 260 loondagen per jaar' wilt werken
of u 'Altijd met de loondagen van het boekjaar' wilt werken

APG eist om te werken met 'Altijd met de loondagen van het boekjaar' ook als u per 4-weken verloont.

 

- tabblad BTER, hier activeert u een vinkje APG (Bouw), dit is nodig zodat u het pensioenopgavebestand kunt u aanmaken met de juiste gegevens erin, zie tab APG.

Hier voert u het Aansluitnummer en de Leverancierscode van de werkgever zelf in (de gegevens van uw klant).

 


Adm-BTER-Bouw

U opent  tab APG en u vult hierin het Aansluitnummer en de Leverancierscode van de werkgever zelf in.

 

 

Inrichting werknemer(s)

Via Aanpassen | Werknemers geeft u op tabblad BTER op, dat de werknemergegevens meegenomen moeten worden in de aanlevering, door de rubriek 'APG (Bouw)' te activeren.

 

Wn-BTER-APG bouw

 

- Rubriek 'CAO code', is een verplicht veld om in te geven, selecteer via het dropdownmenu de juiste CAO code.

- Rubriek 'Beroepscode', is een verplicht veld om in geven, de beroepscodes die u kunt gebruiken selecteert u via het drop dropdownmenu.

- Rubriek 'Verbijzondering', een verbijzondering geeft aan dat er een bijzondere situatie in de inkomstenperiode van toepassing is. Met een verbijzondering geeft u aan waarom een werknemer deze periode een afwijkende verloning heeft gehad t.o.v. van de contacturen.

- Rubriek 'Aantal dagen leerplicht', hier kunt u opgeven hoeveel dagen de werknemer (eventueel) leerplichtig is.

- Rubriek 'Registratienummer tijdspaarfonds', verplicht veld om in te vullen indien u een betaalbestand aan wilt maken. U vult hier het registratienummer van het Tijdspaarfonds in. Laat u het veld leeg dan is het niet mogelijk om een betaalbestand aan te maken.

- Rubriek 'UTA werknemer', indien het een UTA werknemer betreft activeert u deze rubriek

 

 

 

 

Aanlevering pensioenopgave

Nadat de perioden verloond zijn en de aangifte moet worden ingestuurd gaat u via het menu naar Afdrukken | Periodieke gegevens | Opgaven BTER | APG (Bouw). U komt in het volgende dialoogscherm.

 

AdrBTERCordaresOLP

 

Tip! Selecteer eerst een overzicht op het scherm, zodat u het overzicht eerst kunt controleren. Pas als u het afdrukverslag naar de printer toestuurt worden de gegevens verwerkt en een bestand aangemaakt.

 

Voordat de pensioenopgave verwerkt kan worden, moet u eerst de inzendergegevens invullen. Wanneer u een administratie voor iemand anders doet bijvoorbeeld administratiekantoren vult u hier de gegevens van uw eigen administratiekantoor in (immers de gegevens van uw klant staan al ingevuld bij de administratiegegevens tab BTER).

LET OP! dit geldt ook voor de de leverancierscode. U voert in de rubriek 'Leverancierscode' de leverancierscode van uw eigen administratiekantoor in.

 

Inzenders Gegevens APG

 

 

 

MICROLOON CONNECT

Het programma Microloon Connect start nu op. Selecteer in het menu Bestand | Instellingen | Aanleveringen | Pensioenen | APG en plaats een vinkje bij de rubriek 'Settings APG Account (Bouw en Schoonmaak)'.
Vul vervolgens uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in die u heeft ontvangen van APG.

 

connect-instellingen-pensioen-apg.zoom50

 

 

 

SELSERVICE WERKGEVERS PORTAL APG

 

Vanaf 2016 is er een nieuw Selfservice Werkgevers Portal.

 

Wanneer u uw inloggegevens voor de nieuwe portal hebt ontvangen,  klik hier om naar het inlogscherm te gaan.

Controleer vervolgens of uw instellingen in de portal:

Zijn de juiste personen of partijen gemachtigd
Kloppen de contactgegevens
Staat de periode waarover u aanlevert juist vermeld (maandelijks/vierwekelijks)

 

 

Wat kunt u in de nieuwe portal?

Uw bedrijfsgegevens en machtigingen beheren.

Via de Selfservice Werkgevers Portal hebt u toegang tot uw bedrijfsgegevens, zoals die bij ons geregistreerd zijn. Dit gaat om uw gegevens en om de contactgegevens van uw dienstverleners. Hiermee bepaalt u wie of welke partij toegang heeft tot uw gegevens, wie namens uw bedrijf de levering van gegevens mag verzorgen en wie meldingen over de leveringen ontvangt. Vanaf 2016 communiceren wij digitaal. Daarom is het extra belangrijk dat de juiste contactgegevens in de portal staan.

 

De status van uw levering en meldingen over uw levering inzien.

Na het indienen van een levering ontvangt u per e-mail een melding of uw levering verwerkbaar is. De details van meldingen en de status van uw aanlevering kunt u terugvinden in de Selfservice Werkgevers Portal. Dit geldt zowel voor een levering die u heeft ingediend via uw loonpakket als een levering die u handmatig hebt ingediend via de portal.

 

Handmatig leveringen aanmaken en indienen.

Als u uw gegevens over 2015 en eerder via Netwerken aanleverde, levert u uw gegevens vanaf 2016 aan via de portal. Tijdens het maken van een levering helpt het systeem u met het berekenen van de aan te leveren premies. Indien u via uw loonpakket aanlevert is het niet mogelijk om aan te leveren via de portal.

 

  Let op!

U bepaalt aan het begin van het kalenderjaar of u de gegevens via een loonpakket aanlevert of via de Selfservice Werkgevers Portal.

U mag maar voor één van beide methoden kiezen. U kunt indien u wenst elk jaar aan het begin van het jaar uw aanlever methode wijzigen.

 

 

Hier vindt u instructievideo's over de meest gestelde vragen over het gebruik van de Selfservice Werkgevers Portal van APG.