Dagcomponenten

 

In het Microloon programma heeft u per administrarie een 'dagcomponentenbestand' ter beschikking. Dit bestand bevat 20 componenten die elk een standaard omschrijving en instelling hebben.  Hiermee kunt u iedere periode verschillende dagensoorten en tegelijkertijd ook de urensoorten invoeren. Dagcomponenten betreffen dus zowel dagen als uren.

 

Dagcomponenten  hebben een standaardinstelling.

In principe behoeft u onder 'Dagcomponenten' geen wijzigingen aan te brengen alvorens berekeningen te gaan maken. Door de standaardinstelling is elke 'dagcomponent' direct te gebruiken.

U voegt aan dit bestand geen nieuwe componenten toe. Wel kunt u per dagcomponent van de standaardinstelling afwijken, door wijzigingen aan te brengen.

 

Omschrijvingen aanpassen.

Om op overzichten en met name de salarisspecificaties zoveel mogelijk de omschrijving van deze dagen en/of uren soorten aan uw eigen situatie aan te passen, past u hier de (standaard)omschrijvingen aan. U kunt door het intoetsen van een dagcomponentnummer de standaard gegevens ophalen en de omschrijvingen wijzigen. Wanneer u bij een dagcomponent een omschrijving aanpast, dan verschijnt automatisch ook bij de overeenkomstige uren deze aangepaste omschrijving.

 

Voorbeeld.

Wilt u op de salarisspecificatie in plaats van de omschrijving 'Dagen betaald verlof' liever de omschrijving 'Dagen roostervrij' zien, dan wijzigt u bij het betreffende dagcomponentnummer deze omschrijving.

Zowel op de schermen bij periodieke invoer, proforma loonberekening als bij de salarisspecificatie wordt dan voortaan vermeld: ‘Dagen  Roostervrij’ en ‘Uren Roostervrij’

 

Codes dagcomponenten.

Vervolgens zijn er een aantal codes, die de werking van deze dagcomponent beïnvloeden. Deze codes zijn door Microloon standaard van een waarde voorzien. Uiteraard kunt u die waarde wijzigen. U kunt bijvoorbeeld per dagcomponent kiezen hoe het programma met die dagensoorten omgaat ten aanzien van de bepaling van het aantal loondagen en Tabeldagen. Tevens kunt u bij een dagcomponent aangeven of het ingevoerde aantal automatisch in mindering wordt gebracht op het aantal gewerkte dagen/uren. De code incidentele vermindering is van belang voor de loonaangifte.

 

Let op !

U dient zich wel aan het karakter van de dagcomponent te houden. U kunt gewerkte dagen dus niet als ziektedagen in gebruik nemen.

Klik hier voor het dagcomponentenschema, voor de onderlinge verhoudingen.