Dagen en uren

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

In deze rubriek op tabblad Dienstverband biedt u de gelegenheid om aan de hand van de hier ingevoerde waarde(n) het programma het gewerkte aantal dagen en eventueel uren in een periode automatisch te laten bepalen. Het programma bekijkt dit aan de hand van de kalender per periode (dus bijvoorbeeld  per maand).

 

U kunt op vier manieren Dagen en uren berekenen:

 

Op basis van uren per dag

Deze optie telt alle maandagen, alle dinsdagen enzovoort, op met de bijbehorende uren en noteert het totaal daarvan in de periode.

Wn-Dienstverband-D&U-1

 

Op basis van loondagen per periode

Bij deze optie worden de "werkelijke dagen" genoteerd in de periode. Heeft een maand 21 loondagen, dan wordt er ook 21 genoteerd met 168 uren wanneer een dag 8 werkuren heeft.

Wn-Dienstverband-D&U-2

 

Op basis van gemiddelde loondagen per periode

Deze optie wordt  bij een maandsalaris het opgegeven aantal dagen per 4 weken berekend naar een maandgemiddelde. Dit is met name ten voordele bij pensioenpremies met uurfranchises (zoals bij de sectoren van Horeca en Detailhandel), omdat die nu ook gemiddeld wordt berekend, leidt dit tot gelijkblijvende netto lonen door het jaar heen.

Bij 261 dagen, wordt bij 20 dagen per 4 weken met 21,75 dagen gerekend. Het aantal uren wordt daardoor ook gemiddeld (bij een 40-urige werkweek dus 21,75 * 8 = 174 uur. Het maakt dan niet meer uit of er 20, 21, 22 of 23 loondagen in de maand zitten.

 

Wanneer in een periode bij het tabblad Dagen/uren/aantallen niet 21,75 wordt genoteerd maar een lager aantal, dan is dit tegenstrijdig met het Feitelijk aantal werkdagen en werkuren op de tabblad Dienstverband in de periodegegevens.

Wanneer de werknemer terecht een kleiner aantal dagen krijgt, dan moet:

OF in de tabblad Dienstverband het feitelijk aantal ook gewijzigd worden (bij uitdiensttreding)
OF in de tabblad Dagen/uren/aantallen op dagcomponent onbetaald verlof het aantal genoteerd worden dat de werknemer niet heeft gewerkt (in elke andere situatie).

Wn-Dienstverband-D&U-3

 

Op te geven in de periode (variabele uren)

Wanneer de werknemer een wisselend aantal dagen en uren per periode werkt, en er dus van een vast schema geen sprake is, geeft u dat op onderstaande wijze aan. De gewerkte dagen en uren kunt u in de periode noteren.

Wn-Dienstverband-D&U-4