Eenmalige uitkeringen

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Werknemers die in het jaar van uitbetaling niet (meer) in dienst zijn geweest:

Indien u een werknemer moet verlonen die bijvoorbeeld een schadeloosstelling moet ontvangen en die in het lopende jaar niet meer verloond is, omdat deze werknemer vorig jaar al uit dienst is gegaan, dan zijn er dat jaar geen loondagen.

Het programma berekent dan bij die salarisberekening ook geen sociale lasten.

 

Bij twijfel.

Mocht u twijfelen of over een bepaald bedrag wel of geen sociale lasten verschuldigd zijn, stem dit dan vooraf af met  de betreffende Uitvoeringsinstelling.