Export-Import periodedetails

 

In Microloon is de optionele functionaliteit gemaakt om de periodedetails te exporteren naar Excel, zodat periodieke mutaties gemakkelijk ingevoerd kunnen worden die vervolgens geïmporteerd kunnen worden in Microloon.

 

Voorbereiding

U kunt zelf voor een groot deel bepalen welke gegevens geëxporteerd worden. De te exporteren gegevens zijn:

 

Alle werknemers die in de betreffende periode zijn opgenomen. Deze worden in Excel getoond met

werknemersnummer
achternaam

 

Alle looncomponenten die bij de werknemer benoemd staan.

Dat betekent dat een looncomponent die bij één werknemer benoemd wordt (bijvoorbeeld een lening) bij alle werknemers in het Exceldocument benoemd kunnen worden
Met uitzondering van de looncomponenten 1 – 10
Systeemlooncomponenten, zoals

 

Alle looncomponenten die een standaardwaarde hebben, bijvoorbeeld overwerk 125%.

 

ExpImp Standaard

 

Alle looncomponenten met het vinkje bij de rubriek 'Altijd op het scherm'.

 

 

ExpImp Opscherm

 

Wanneer er meerdere looncomponenten dezelfde 'Aantal-regel' hebben, wordt de hoogste afgedrukt.

Voorbeeld; u hebt twee looncomponenten voor kilometervergoeding:

looncomponent 100 voor € 0,19 onbelast
looncomponent 41 voor € 0,09 belast

Beide looncomponenten hebben als Aantal regel 6. dat betekent dat u in de periodedetails op tabblad Dagen/Uren/Aantallen op Aantal regel 6 maar 1 keer het aantal kilometers hoeft in te geven om beide looncomponenten in de loonberekening aan te sturen.

In dit voorbeeld wordt in het Exceldocument alleen looncomponent 100 afgedrukt. Zowel looncomponent 100 als 41 worden in Microloon aangestuurd.

 

De korte omschrijving van de looncomponenten wordt in het Exceldocument afgedrukt.

 

 

Export naar Excel

het zijn de periodedetails die geexporteerd worden naar Excel. De te exporteren periode moet dus toegevoegd zijn in Microloon. Wanneer dit gedaan is, volgt u de volgende handelingen:

 

De export maakt u aan met behulp van een nieuw icoon op de knoppenbalk.

ExpImp KnoppenbalkExp

 

In het dialoogscherm voor het exporteren kunt u aangeven

De te exporteren periode
Dat het een export naar Excel is
De mee te nemen exporteren dagcomponenten
Waar op uw computer deze Export Periodedetails opgeslagen moet worden

 

ExpImp SelectieExp

 

 

Het bewerken en importeren van het Exceldocument

Het Exceldocument kan nu bewerkt worden. U of uw klant kan de mutaties invoeren (en naar u terugsturen)

 

ExpImp Bewerken

 

 

De import uit Excel

De mutaties kunnen nu geimporteerd worden door middel van de volgende knop.

 

ExpImp KnoppenbalkImp

 

Ook hier geeft u op;

Welke periode het betreft
Dat het een import uit Excel betreft
Waar u het bestand hebt opgeslagen om het te importeren

 

ExpImp SelectieImp

 

Na het importeren staan alle in het Exceldocument opgegeven periodemutaties in Microloon ter verdere verwerking.

 

Let op

Het Exceldocument is beveiligd met een wachtwoord. De kolommen alsmede de Rijen kunt u niet muteren. De helpdesk geeft u het wachtwoord niet omdat het een goede verwerking van de import in Microloon in gevaar brengt.