Herleidingsregels

 

Er zijn werknemers voor wie u de witte en groene tabellen niet zo maar kunt gebruiken:

• werknemers die alleen loonbelasting moeten betalen

• werknemers die alleen premie volksverzekeringen moeten betalen

• werknemers die geen premies hoeven te betalen voor 1 of meer volksverzekeringen

 

Voor elk van deze groepen werknemers gelden andere percentages voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen dan de percentages waarop de loonbelastingtabellen zijn gebaseerd. Daarom zijn er herleidingsregels waarmee u de volgende bedragen handmatig kunt herleiden uit de tabellen:

• de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon

• de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bijzondere beloningen

• de arbeidskorting

• het maximumbedrag waarover u de premie volksverzekeringen moet inhouden

 

Loonheffingtabellen toepassen in Microloon.

Voor het correct berekenen van de Loonheffing zijn de volgende rubrieken van belang:

Loonbelastingtabel op het tabblad Belasting Voor het toepassen van de juiste tabel kiest u hier voor die betreffende tabel.
Soort vakantiebon op het tabblad Verzekering Wanneer er vakantiebonnen van toepassing zijn moeten er afwijkende witte of groene tabellen worden toegepast. Kies hier de toe te passen tabel.
Automatisch overgaan op dagtabel.

 

Tabellen Herleidingsregels.

Via de Belastingdienst zijn aparte tabellen met de Herleidingregels verkrijgbaar.

 

Herleidingsregels automatisch in Microloon.

Voor werknemers uit één van deze categorieën geeft u in het werknemersbestand in de rubriek ‘Herleidingsregel’ op het tabblad Belasting uw keuze aan. Het programma past dan op de in te houden Loonheffing automatisch de van toepassing zijnde Herleidingsregel toe.

 

Herleidingsregels

• A/G Geen loonbelasting, alleen premie volksverzekeringen

• B/H Alleen loonbelasting, geen premie volksverzekeringen

• C/I Loonbelasting en premie volksverz. behalve premie WLZ

• D/J Loonbelasting en alleen premie WLZ

F/L Geen loonbelasting, alleen premie WLZ

• K Geen loonbelasting, wel premie volksverz. behalve premie WLZ

• E Geen loonbelasting, wel premie volksverz. behalve premie WLZ