Hernummeren werknemers

 

LET OP! Wij raden het gebruik van deze functionaliteit ten zeerste af. Veel klanten hebben de behoefte de "weggevallen" personeelsnummers weer op te vullen door aan het begin van het jaar de werknemers te hernummeren. Een aantal pensioenfondsen en in sommige gevallen ook de Belastingdienst, koppelen het werknemersnummer aan een persoon. Wanneer plotseling dat werknemersnummer aan een ander persoon wordt gekoppeld, levert dat een probleem op.

 

Voor sommige Pensioenfondsen geldt dat het werknemersnummer uniek is en dat deze bij uitdienst treden niet opnieuw gebruikt mag worden voor een nieuwe personeelslid. Om deze reden geldt dat voor APG-administraties hernummeren niet gestart kan worden.

 

Voor de Belastingdienst en in de Polisadministratie kenmerkt een inkomstenverhouding zich door de combinatie van de volgende 3 gegevens:

- uw loonheffingennummer

- het burgerservicenummer van de werknemer of, als dat er niet is, het personeelsnummer

- het nummer inkomstenverhouding

 

Het personeelsnummer kan dus gebruikt worden om een inkomstenverhouding te kenmerken. Wanneer plotseling dat werknemersnummer aan een ander persoon wordt gekoppeld, levert dat een probleem op. Om de gebruiker hierop te attenderen, tonen we bij het opstarten van de functie onderstaande waarschuwing.

 

Waarschuwing scherm bij hernummeren

 

 

Via Opties | Hernummeren werknemers is het mogelijk om werknemersnummers te hernummeren. Voor het hernummeren mogen er geen periodes aanwezig zijn, het is dus alleen mogelijk aan het begin van het jaar.

 

Via het onderstaande scherm kunt u hernummeren.

Opties-Hernummeren

 

STAPPEN

- Selecteer in de kolom Nieuw nummer vanaf welke werknemer u wilt gaan hernummeren.

- Geef bij het veld Nummer het gewenste nieuwe nummer in, bijvoorbeeld 5 en klik vervolgens op de knop Hernummeren

indien de werknemersrecords die daaronder staan ook wilt hernummeren selecteer dan het veld 'Onderstaande werknemers doornummeren'.
via het veld Stapgrootte geeft u aan of het nummer van de onderstaande werknemers met steeds 1 opgehoogd moet worden of met een andere waarde