Herrekenen eerste periodeloon (Programmavariabelen)

 

Herberekenen Eerste periodeloon in de periodedetails (functie is aangepast vanaf 2020 versie).

Is alleen mogelijk als de grondslagbepaling pensioen op basis van het eerste periodeloon is (voorwaarden 1) en/of het herrekenen aanstaat bij de pensioenregeling in de periodedetails (voorwaarden 2).

 

Voorwaarde 1

Wilt u controleren op basis van welke grondslag uw pensioenregeling wordt berekend, noteer dan het pensioenregelingennummer en ga naar Bestand | Programmavariabelen | Pensioenen. Zoek de betreffende regeling en open deze. Op het tabblad Regeling/Grondslag controleert u bij rubriek Grondslagbepaling het veld Pensioen op basis van. Staat hier op basis van Eerste periodeloon, zie printscreen dan is er aan 1 voorwaarde voldaan.

 

programmavariabelen - pensioen

 

Voorwaarde 2

Er wordt ook nog naar een andere voorwaarde gekeken, zie tab Bepalingen rubriek Herberekening eerste periodeloon. Het veld Indien aangegeven in periodedetail moet ook geactiveerd staan, zie printscreen.

programmavariabelen - pensioen - tabblad bepalingen rubriek herberekening eerste peroideloon

 

Voor de pensioenenregelingen van Metaalnijverheid moet voor oproepkrachten per kwartaal een pensioengrondslag opgegeven worden. In het veld Automatisch herberekening ziet u dan in de pensioenregeling de waarde Kwartaal staan zie bijvoorbeeld regeling 4001. Microloon kan dit alleen detecteren als er sprake is van een oproepkracht, wanneer in de in de stamgegevens van de oproepkracht (en in de periodedetail) op de tabblad IKV bij de rubriek  'Invloed verzekeringsplicht' code D of E geselecteerd staat:

D: Oproep/Invalkracht zonder verplichting om te komen óf
E: Oproep/Invalkracht met verplichting om te komen

 

 

Let op: bij pensioenregeling met een rode stip is de defaultwaarde aangepast, wij adviseren u om de defaultwaarde te laten staan. Maakt u toch een aanpassing in de pensioenregeling op een van deze tabbladen Regeling/Grondslag, Leeftijd/Percentages, Bepalingen dan is dit zichtbaar door de rode stip.

programmavariabelen - pensioen - rode stip

 

Als aan beide voorwaarden is voldaan ziet u in de periodedetails het veld Herberekenen eerste periodeloon geactiveerd staan, zie printscreen.

periodedetails tabblad pensioen

LET OP: het onterecht aanzetten van dit vinkje heeft dus een onjuiste pensioenberekening tot gevolg. Weest u zich hiervan bewust!

 

U kunt dit controleren via Aanpassen | Actuele periodedetails, selecteer de werknemer en vervolgens de tab Pensioen.

In de periodedetails ziet u in de tab Pensioen de gekoppelde en geactiveerde pensioenregelingen staan die bij het maken van een gewone periode uit de stamgegevens van de werknemer worden opgehaald.

In de periode hebt u de mogelijkheid via Wijzigen om van pensioenregeling te veranderen door op de grijze knop met de … te klikken. Wij adviseren u dit niet zomaar te doen, alleen als u goed weet wat u aan het doen bent, neem anders eerst contact op met de afdeling support.

Onder de gekoppelde en geactiveerde pensioenregelingen staat de rubriek Herberekenen eerste periodeloon. Dit veld is alleen zichtbaar als de pensioengrondslag op basis van het Eerste periodeloon regeling wordt berekend. Selecteert u dit veld in de periodedetails dan wordt de pensioengrondslag vanaf deze periode opnieuw berekend. Let op: door het opnieuw berekenen kan er ook een andere pensioeninhouding ontstaan en dus ook een ander netto uit te keren loon.

 

Er zijn echter situaties waarin het toch noodzakelijk is opnieuw het periodeloon te berekenen, bijvoorbeeld:

Periode 3 is reeds aangemaakt. Werknemer x is de eerste 2 maanden oproepkracht en vanaf de derde maand komt de werknemer als parttimer in dienst. U kunt nu in de periode het pensioen opnieuw laten berekenen door het veld Herberekenen eerste periodeloon te selecteren. Het vinkje verdwijnt weer als er een nieuwe periode wordt aangemaakt.
Werknemer komt na ontslag weer in dienst in hetzelfde jaar.