Incidentele inkomsten vermindering (Dagcomponenten)

 

 

Eventuele incidentele inkomstenvermindering

De code incidentele inkomstenvermindering dient altijd te worden gevuld indien er sprake is van een betaling die minder is dan 100% van het overeengekomen loon, ongeacht of het losse ziektedagen betreft, of dat dit het eerste of het tweede loondoorbetalingsjaar betreft. Deze code geeft aan dat het genoten loon in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon. Dit als gevolg van:

 

Aanvullend geboorteverlof: Partners hebben recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Bij doorbetaling van het loon minder dan 100% moet er vanaf 1 juli 2020 een speciale code meegenomen worden in de Loonaangifte, dit doet u door rubriek 'Incidentele inkomsten vermindering te vullen met code Aanvullend geboorteverlof.

 

Onbetaald verlof: Dit kan via een looncomponent lopen die rekent met een in te stellen dagcomponent. Deze dagcomponent moet de code onbetaald verlof mee krijgen.

 

Stakingsdagen: Zowel bij een 'georganiseerde' als een 'wilde' staking en het is niet van belang of de werknemer lid is van een vakbond of een uitkering uit de stakingskas ontvangt.

 

Ziekte: Deze worden meestal met behulp van een verzuimregeling berekend. Deze verzuimregelingen rekenen meestal met één van de dagcomponenten 9 t/m 12.

 

dagcomponenten - incidentele inkomsten vermindering nieuwe codering.zoom50

 

 

Het overeengekomen loon niet wordt aangepast

Incidenteel slaat op het feit dat het overeengekomen loon niet wordt aangepast. Als de loondoorbetaling is bepaald op 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede, moet alleen in het tweede ziektejaar de code incidentele inkomstenvermindering worden gevuld. Indien de verdeling bijvoorbeeld 90% om 80% is, dient in beide jaren de betreffende code te worden gevuld. Hierbij maakt het niet uit voor hoeveel uur of voor welk percentage de werknemer in dienst is genomen. Voor een werknemer voor wie het loon € 100 is overeengekomen, maar die in een bepaald tijdvak minder dan € 100 betaald kreeg wegens ziekte, dient de code gevuld te worden.