Individueel Ontwikkelbudget in de CAO Retail Non Food (Beknopt)

 

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

In de CAO Retail Non food is een nieuw onderdeel opgenomen het Individueel Ontwikkelbudget (IOB). Het IOB is onderdeel van het Leven Lang Leren beleid van het kabinet. Gericht om mensen meer regie te geven over hun eigen loopbaan.

 
Voorwaarden Individueel ontwikkelbudget:

In de sectoren 17 Retail Non Food en 17 Retail Non Food (woning).
Jaarbedrag is €150, dit bedrag wordt betaald per verloningsperiode.
Het IOB geldt voor alle werknemerms die op 31-12-2019 minimaal één jaar in dienst zijn. Of te wel in dienst is vóór 31-12-2018. (voor het jaar 2020).
Minimaal een dienstverband hebben van 16 uur.
Regeling geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkracht en directieleden.
 

Vanaf januari 2020 hebben werknemers, die op 31 december 2019 minimaal 1 jaar in dienst zijn en een dienstverband hebben van 16 uur per week, in de sector 727 Detailhandel, 3 jaar lang recht op het IOB.

De De Leerrekening is de uitvoerder voor het Individueel Ontwikkelbudget. Voor meer informatie over Individueel Ontwikkelbudget verwijzen wij u  naar de uitvoerder. Voor meer informatie over de inrichting in het programma Microloon verwijzen wij u naar de tab Stappenplan.