Inkomstenverhouding nummer

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Dubbelklikken om te kunnen wijzigen.

Wilt u deze rubriek op tabblad IKV wijzigen dan moet u dubbelklikken, Let op! voordat dat u dat doet lees eerst het onderstaande. Een wijziging kan onherstelbare gevolgen hebben voor de loonaagifte.

 

Verplicht uniek nummer.

Het betreft een unieke nummering van inkomstenverhoudingen van één werknemer binnen één administratie. Zolang de inkomstenverhouding bestaat, moet dit nummer gelijk blijven. Een eenmaal uitgegeven nummer mag nooit worden hergebruikt. Het nummer inkomstenverhouding maakt de inkomstenverhouding uniek in combinatie met het Burgerservicenummer (of bij afwezigheid daarvan het personeelsnummer).

 

Meerdere inkomstenverhoudingen.

Indien u meer inkomstenverhoudingen voor één werknemer opgeeft, dient u voor ieder van deze inkomstenverhoudingen een ander nummer op te geven. Het nummer dat u toekent, moet u in het vervolg blijven gebruiken voor die betreffende inkomstenverhouding:

 

Let op!

Ook bij een jaarovergang dient dit nummer gelijk te blijven.
Ook bij een overgang naar een andere softwarepakket voor de salarisadministratie of aangiftepakket (Microloon Connect) dient dit nummer gelijk te blijven.
Het gebruikte nummer mag nooit –ook niet in de toekomst hergebruikt te worden voor een nieuwe (of andere) inkomstenverhouding van dezelfde werknemer bij dezelfde administratie.

 

Wel of geen nieuw nummer gebruiken, klik >> hier voor meer informatie.

 

Werknemer komt opnieuw in dienst.

Wanneer een werknemer opnieuw in dienst treedt is er sprake van een andere inkomstenverhouding en dient dit nummer een andere, nog niet eerder voor deze werknemer, gebruikte waarde te krijgen.

 

Begin van de nummering.

Begint altijd met het nummer 1. Dit geeft een betere garantie dat geen nummers worden hergebruikt na overgang naar een ander salaris-/aangiftepakket. Indien er een willekeurige nummering zou worden toegepast, zouden bij overgang naar een ander softwarepakket tevens alle eerder gebruikte nummers in het nieuwe pakket moeten worden vastgelegd opdat deze niet opnieuw worden uitgegeven (het nummer moet uniek zijn!).

Vanaf 2013 is het daarom mogelijk ook in Microloon 0 als nummer IKV te gebruiken.

Er zijn salarispakketten die met nummer 0 beginnen. Bij het overnemen van administraties in Microloon geeft dat een probleem, omdat de Belastingdienst alleen ophoging van het IKV-nummer accepteert wanneer daar een reden voor is en dat is verwerking van de salarisadministratie in een ander pakket niet.

 

Controle IKV nummer.

Bij het toevoegen van een werknemer of bij het wijzigen van de datum in dienst van een werknemer wordt er vanaf deze versie een signalering gegeven, indien het IKV nummer al gebruikt is bij het Burgerservicenummer. Hiervoor wordt er een extra tabel (bestand mlwf017)aangemaakt waarin het laatst uitgedeelde IKV nummer per Burgerservicenummer (of werknemersnummer bij anonieme werknemers) wordt bewaard.

 

Nooit hernummeren.

Het Nr. inkomstenverhoudingen mag nooit hernummerd worden om de chronologie te corrigeren! Let op!, het nummer dient mede als identificatie voor de inkomstenverhouding.

 

.