Jaaropgave Pien

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Wanneer  de pensioenaangifte van Syntrus Achmea indient, behoort voor u het aanleveren van een jaaropgavebestand aan PIEN tot het verleden. Het is niet noodzakelijk te wachten op de Z-versie om het eindejaarswerk te doen.

 

 

Werknemergegevens.

Zijn er door de werkgever geen periodiek opgaven naar Syntrus Achmea gedaan dan moeten er jaaropgaven worden gemaakt en via PIEN verstuurd worden. Op het tabblad BTER moet bij de rubriek 'BTER aanleveren' bij: gekozen worden voor Syntrus Achmea  (a.o. Detailhandel, Kappersbedrijf). Ook moet men op datzelfde tabblad BTER in de rubriek 'Bedrijfstakpensioenfonds' één de volgende keuzes gemaakt zijn

 

 

Jaaropgave PIEN maken.

Ga via het menu naar Afdrukken | Jaarlijkse gegevens | Jaaropgaven BTER | Pien, het onderstaande dialoogscherm verschijnt. Hiermee kan het JOGEGEG (JaarOpGaveGEGevens) bestand gemaakt worden. Dit kan via de website www.pensioenaanlevering.nl aangeleverd worden. U moet dan wel beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord en inloggen bij de juiste site.

 

PIEN PensioenAanlev

LET OP!

U moet het bestand controleren met het controle programma van PIEN voordat u het kan inlezen via deze website. Om het     programma te downloaden klikt u op onderstaande buttons.

 

            Button

 

      Button

 

AfdrJaarOpgPIEN

 

Controle.

Bij berekeningen van perioden van werknemers, die aangeleverd worden met jaarwerk naar PIEN, wordt het aantal uren gecontroleerd met de controle van het jaarwerk. Er komt een signalering, indien het aantal uren te hoog zou zijn om op dit moment jaarwerk aan te leveren.

De controle is als volgt:

Bedrijfstakpensioenfonds 05: Aantal cumulatieve loondagen x 9 en op jaarbasis niet meer dan 2000 uur.
Bedrijfstakpensioenfonds 02, 03, 04, 07 en 08: Aantal cao uren per dag x aantal SV dagen x 125%.

 

LET OP! bij extra of meer uren verwerken.

De extra of meeruren bij parttimers of uurloners mogen niet als als overwerk tegen 100% worden geboekt. Dit heeft, anders bij het jaarwerk, de volgende fout als gevolg: Pensioengevend loon mag niet meer dan 50% lager zijn dan brutoloon SVW.  

 

Correctie.

Het is mogelijk om reeds eerder ingestuurde jaaropgave te corrigeren, dit kan met een correctie code. Er zijn in deze rubriek maar twee codes mogelijk:

 

00 = eerste opgave (correctie niet van toepassing).

21 = gecorrigeerde opgave.

 

Uitzonderingen.

1. Meerdere dienstverbanden binnen één jaar bij dezelfde werkgever.
2. Bent u in de loop van het jaar met Microloon begonnen en heeft u de reeds verloonde periode cumulatief ingevoerd met een periode nul dan moet hier bij het maken van de jaaropgaven daarmee rekening houden.