Jaaropgave PIEN (Uitzonderingen)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Meerdere dienstverbanden binnen één jaar bij dezelfde werkgever.

Een werknemer kan meerdere keren binnen één boekjaar in- en uitdienst gemeld worden bij dezelfde werkgever. Een voorbeeld is een werknemer voor wie een dienstverband van 1-2-2009 t/m 30-4-2009 en een dienstverband van 1-10-2009 t/m 15-11-2009 geregistreerd staat. Voor elke periode van het dienstverband dient een aparte jaaropgave aangemaakt te worden. Dit houdt in dat er 2 jaaropgaven aangemaakt moeten worden met bovenstaande begin- en einddatum. De periodes mogen elkaar niet overlappen.

 

LET OP!

Voor deze situatie hoeft u in Microloon geen extra handelingen te verrichten. In het JOGEGEG bestand wordt hiervoor, indien van toepassing, automatisch een extra regel opgenomen.

 

Jaaropgave Pien en gestart in de loop van het jaar.

Het is mogelijk om in de loop van het jaar te starten met Microloon en via een periode nul de cumulatieven in te voeren. Als dit is gedaan moet u bij het maken van de jaaropgave voor Pien rekening houden met het volgende:

 

Programma onderdeel:

Eventueel te wijzigen:

Bestand | Wijzigen administratie:

Op het tabblad Bedrijf de rubriek 'BTER tabbladen' tonen aanvinken en op het tabblad BTER aanvinken het relatienummer Syntrus Achmea invullen.

Aanpassen | Werknemers:

Op het tabblad BTER in de rubriek 'BTER aanleveren bij':, Syntrus Achmea selecteren. In de rubriek Bedrijfstakpensioenfonds de bedrijfstak selecteren.

Aanpassen | Perioden:

Als U de laatste periode heeft verwerkt dan moet u bij de werknemersgegevens op het tabblad Pensioen de pensioenregeling bij looncomponent 59 (pensioenregeling1) weghalen en op looncomponent 60 ( pensioenregeling 2 ) een nieuwe pensioenregeling neerzetten. Deze nieuwe pensioenregeling moet als volgt worden ingericht:

PIEN PensioenRegl

Daarna periode 12.1 aanmaken, haal het vinkje weg bij de rubriek Gewone periode.

In periode 12.1 de uren van periode 0 invoeren.

Afdrukken Jaarlijkse gegevens | Jaaropgave BTER | Pien:

Vervolgens kan via de jaaropgave worden gemaakt.

Let op!! dat U hierna niet meer terug berekend!!!!!!!!