Journaalpost

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Afdrukken journaalpost.

Ten behoeve van de financiële administratie is het van belang, dat u periodiek (dus bijvoorbeeld per week of per maand) door het programma een journaalpost laat vervaardigen. De berekeningen die door het programma worden gemaakt, hebben ook financiële gevolgen die in uw financiële administratie moeten worden vastgelegd.

 

De vertaling naar uw boekhouding

De journaalpost dient dus vertaald te worden naar uw boekhouding. De gegevens die op de journaalpost voorkomen en die dus voortvloeien uit de salarisadministratie, dienen op de in uw financiële administratie bestaande grootboekrekeningen te worden geboekt. Indien u de journaalpost periodiek vervaardigt en boekt, houdt u op die manier een zo compleet mogelijk overzicht.

 

Opbouw journaalpost.

De journaalpost die via het Microloon programma wordt afgedrukt is te splitsen in twee gedeelten.

 

1. De journalisering van de bruto-netto berekening. De boeking gaat als volgt;

Kosten (brutoloon ect),
Aan Inhoudingen,
Aan Nettoloon.

 

2. De journalisering van de werkgeverslasten. De boeking gaat als volgt;

Kosten (werkgeverslasten ect),
Aan af te dragen werkgeverslasten,

 

Koppeling met financiële software.

Het is ook mogelijk een koppeling te maken met een aantal boekhoudprogramma’s.

Klik >> hier voor meer informatie.

 

 

Verdeelt u de werknemer procentueel over meerdere afdelingen dan dient de som van deze verdeling altijd 100% te zijn.

Klik >> hier voor meer informatie

 

 

Correcties in de journaalpost.

Het kan voorkomen dat door u in een eerder verloonde periode een correctie moet worden aangebracht in één of meerdere berekeningen. Wanneer u in een eerder verloonde periode correcties aanbrengt nadat u de journaalpost heeft afgedrukt, wordt er over deze gecorrigeerde periode automatisch een aanvullende journaalpost afgedrukt op het moment dat u na deze correctie voor de eerste keer weer een journaalpost afdrukt.

 

Aanvullende journaalpost.

Dit houdt dus in dat dit een journaalpost is, die per periode de aangebrachte correcties weergeeft. Ook bij deze journaalpost is er sprake van opeenvolgende en doorlopende nummering. Met andere woorden elke journaalpost die voorzien is van een nummer, moet in de boekhouding worden geboekt. Deze journaalpost is dus een aanvullende journaalpost met daarop de bedragen die voortvloeien uit de door u gemaakte correctie.

 

Opeenvolgende nummering.

De periodieke journaalposten worden opeenvolgend genummerd. Dit geldt ook voor de periodieke (aanvullende) journaalpost die na een correctie automatisch door het programma vervaardigd wordt. Ook bij het opnieuw vervaardigen van de periodieke journaalpost(en) krijgt de eerstvolgende journaalpost een doorlopend journaalpostnummer.

 

Journaalposten altijd per afdeling.

De journaalposten luiden altijd per afdeling. Indien u binnen een administratie met meerdere afdelingen werkt, zal de periodieke journaalpost per afdeling een eigen nummer krijgen. Op de journaalpost staan de afdelingen met bijbehorende grootboekcodes gebaseerd op de gegevens, zoals deze door u zijn ingevoerd bij 'Afdelingen'.