Kerstpakket

Eindheffingsloon: vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte vallen.

 

Hieronder vallen:

• alle vergoedingen en verstrekkingen die u hebt aangewezen als eindheffingsloon

 

Dit kan ook het bovenmatige deel van gerichte vrijstellingen zijn.

• de volgende 2 verstrekkingen aan postactieve werknemers:

• producten uit eigen bedrijf

• verstrekkingen die u ook aan uw werknemers geeft, zoals een kerstpakket