Kostprijsberekening

 

De kostprijs per uur wordt als volgt berekend:

De berekende waarde van alle looncomponenten, waar de rubriek 'Tellen voor kostprijs' geactiveerd is, wordt gedeeld door het aantal gewerkte uren, dat in de periode is aangegeven. Als u bij 'uren gewerkt' niets invoert, blijft de berekening van de kostprijs per uur achterwege.

 

Indien u bij 'Afwijkende uren voor kostprijs' een aantal invoert, verdeelt het programma de kosten over dit aantal uren. Zo kunt u de kosten per uur nauwkeuriger bepalen.

 

'Afwijkende uren voor kostprijs' gaat boven 'Gewerkte uren'.

Indien u zowel 'gewerkte uren' als 'afwijkende uren voor kostprijs' in de periode invoert, geeft het programma voor de berekening van de kostprijs per uur voorrang aan de door u ingevoerde 'afwijkende uren voor kostprijs'.

 

 

 

Loonberekening op basis van een kostprijs

Het is nu mogelijk om door invoer van de kostprijs het salaris te laten berekenen.

Dat is met name voor Fysiotherapeuten een welkome aanvulling in Microloon, omdat zij vaak op omzet basis werken. Maar ook voor werknemers die op basis van het cafétariasysteem werken is het een uitkomst, omdat het budget als kostprijs ingegeven kan worden, berekent Microloon op basis van de aanwezig overige emolumenten het juiste salaris.

 

Er zijn twee manieren om op basis van de kostprijs (lees: omzet) het salaris te berekenen:

Voor alles: er mag géén loonschaal geselecteerd zijn.

 

Kostprijs per uur.

Gebruik in het tabblad Beloning van de periodegegevens looncomponent 212 (Kosten per uur). Wanneer de werknemer een kostprijs heeft van 500 verdeeld over 20 uur, dan is de kostprijs 25,00. Vul in de tab dagen/uren/aantallen op dagcomponent 2 het aantal dagen en uren in. Microloon berekent nu op looncomponent 6 het juiste salaris op basis van de in de berekening aanwezige looncomponenten.

 

Kostprijs per periode.

Gebruik in dit geval in het tabblad Beloning van de periodegegevens looncomponent 211 (Totaal kosten). Op looncomponent 5 wordt nu op dezelfde wijze als in voorbeeld 1 het salaris berekend. Ingevoerd is een bedrag van 3.500,00. Omdat looncomponent 5 gebruikt wordt, is het van groot belang dat u het juiste parttime percentage invult in de tabblad Dienstverband.

 

 

Uiteraard kan de berekening alleen juist zijn wanneer alle looncomponenten correct zijn ingericht!