Loonheffingskorting (Stamgegevens werknemer)

Loonheffing bestaat uit twee delen: een Belastingdeel en een Premiedeel.

 

Loonheffingskorting

 

Vanaf 1 januari 2019 zijn er drie soorten tabellen voor de loonheffing. Dat is omdat het recht op loonheffingskorting wijzigt.

Loonheffingskorting geldt vanaf 1 januari voor de volgende werknemers die vallen onder de Wet Loonbelasting:

1.Inwoners van Nederland

Voor hen wijzigt er niets in de regels

2.Inwoners van een van de volgende landen of landengroepen
a.BES_eilanden (Bonaire, Sint Eustasius en Saba)
b.EU-landen
c.EER-Landen (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein)
d.Zwitserland

Voor hen geldt een korting op de Arbeidskorting. De arbeidskorting is één van de zes heffingskortingen:

-Algemene heffingskorting
-Arbeidskorting
-Ouderenkorting
-Alleenstaande-ouderenkorting
-Jonggehandicaptenkorting
-Levensloopverlofkorting (afgeschaft in 2012, er is nog overgangsrecht)
3.Niet-inwoners van Nederland

Voor deze werknemers geldt dat er geen heffingskorting meer is op het Belastingdeel van de loonheffing.

 

loonheffingskorting 2.zoom140

 

Stelregel is: Een werknemer die in Nederland werkt, maar in het buitenland woont, is géén inwoner van Nederland.

Als een werknemer gedeeltelijk in Nederland woont en dus gedeeltelijk in het buitenland, dan is van belang te bepalen waar zijn sociale en economische leven zich afspeelt.

 

-Woont en werkt de werknemer in Nederland, maar woont zijn gezin in het buitenland, dan is hij geen inwoner van Nederland. Hij heeft dan geen recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.
-Heeft de werknemer wel de intentie om zich permanent in Nederland te vestigen, dan mag de loonheffingskorting ook over het belastingdeel berekend worden.

 

Vanaf 2020 komt er nog een aparte loonbelastingtabellen bij vanwege belastingverdragen, voor:

4.Inwoners van België, Aruba en Suriname