Loonheffingsnummer (Stamgegevens administratie)

 

 

In deze rubrieken op tabblad Belasting vult u de gegevens voor de loonaangifte in, de rubrieken worden hieronder één voor één toegelicht:

 

Adm-Belasting-Loonaangifte

 

 

Loonheffingnummer invoeren.

In de betreffende rubriek, overeenkomstig met de aangifte termijn, voert u het loonheffingsnummer in dat de Belastingdienst aan de betreffende werkgever heeft toegekend. Op dit nummer wordt door het programma de zogenaamde elfproef uitgevoerd.

Klik >> hier voor meer informatie over de elfproef

 

Opmerkingen.

 

Loonbelasting stamnummer nog niet bekend?!

Als u een administratie invoert bent verplicht om dit nummer in te geven. Is dit op dat moment nog niet bekend dan kunt u het volgende voorlopige nummer ingeven: 123456782L01. Dit nummer voldoet aan de elfproef.

 

Let op!

1. Binnen Microloon mag nooit hetzelfde loonheffingsnummer meerdere keren voorkomen. Bij het maken van de loonaangifte verschijnt daarvan dan een foutmelding.
2. Het is wel mogelijk om twee verschillende loonheffingsnummers gebruiken. Dit kan nodig zijn als er binnen één bedrijf een loonheffingsnummer is voor de werknemers die via een maandaangifte verlopen en een loonheffingsnummer voor die werknemers die via een 4 wekenaangifte verlopen.