Metaal Generatiepact

 

Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezonde hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen om in een vast baan in te stromen.  Deze regeling (pilot) gaat in per 1 januari 2018 en eindigt op 31 mei 2019.

 

Vanaf 62 jaar kan een verzoek tot gebruikmaking bij de werkgever indienen, de werkgever mag beslissen of het verzoek wel of niet wordt ingewilligd en de werknemer kan niet verplicht worden mee te doen.

 

Welke mogelijkheden zijn er?

60% werken met 80% salaris en 100% pensioenopbouw
70% werken met 85% salaris en 100% pensioenopbouw
80% werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw

 

De werkgever en werknemer zijn vrij om zelf afspraken hierover te maken, er geldt wel een ondergrens van tenminste 22,8 uur per week te blijven werken (60% van voltijd). De werknemer mag geen nieuwe of uitbreiding van nevenwerkzaamheden verrichten.

Als werknemer en werkgever samen hebben besloten hieraan deel te nemen kan de werknemer hier gebruik van maken tot de werknemer met (deeltijd)pensioen gaat.

 

 

Subsidieregeling werkgever

Indien bij een werkgever ene werknemer gebruik maakt van het generatiepact en de werkgever neemt binnen 6 maanden na de datum gebruikmaking een nieuwe werknemer voor onbepaalde tijd aan, kan de werkgever een subsidie ontvangen voor werving en selectie voor een bedrag van € 1500,00 bij www.generatiepactmetaalentechniek.nl

 

 

 

De werkgever geeft voor de werknemer die deelneemt aan de Generatiepact, het oorspronkelijk 100% salaris op en niet het nieuwe verlaagde salaris. Ook bij cao-verhogingen moet de verhoging ook doorgegeven worden aan MN en moet de werkgever ook het feitelijke salaris verhogen met de cao-verhogingen.

 

Vakantie- en ADV dagen

De werknemer bouwt vakantiedagen op gebaseerd op de feitelijk gewerkte uren (dus 60%, 70% of 80%). Voor het afschrijven van de vakantie wordt er gekeken naar hoeveel uren een werknemer had moeten werken. Voor de afrekening van vakantiedagen wordt er gekeken naar het oorspronkelijk uurloon, voor de Generatiepact en inclusief de daarna verschenen cao-verhogingen.

De werknemer heeft geen recht op seniorendagen en ook geen recht op extra vakantiedagen van art. 51 van de cao.

 

Bij regelingen gebaseerd op een tijd-voor-tijd regeling geldt de daadwerkelijk arbeidsuur, dus het percentage 60%, 70% of 80%

Ook de ADV wordt berekend over de daadwerkelijke arbeidsduur (60%, 70% en 80%)

 

Ploegentoeslag

Voor regelingen waar sprake is van geld voor geld (een ploegentoeslag is een percentage van het loon) wordt deze berekend over het feitelijk salaris, dus 80%, 85% of 90%

 

Vakantie bijslag

Voor regelingen waar sprake is van geld voor geld (een ploegentoeslag is een percentage van het loon) wordt deze berekend over het feitelijk salaris, dus 80%, 85% of 90%

 

Voorbeeld van omzetten van tijd voor geld

Werknemer heeft een oorspronkelijk salaris van € 2500,00 en besluit een Generatiepact aan te gaan voor 60%-80%-100%.

Zijn nieuwe salaris bedraagt € 2000,00. Deze werknemer werkt 1 uur aansluitend aan zijn dienstrooster over. Hij ontvangt voor dat enen uur 0,78% via de volgende formule:

38 cao-uren * € 2000 * 0,78% / 38 * 80% = € 19,50

 

 

Bij ziekte

Op grond van art 67 cao moet afhankelijk van het moment 100% of 90% worden doorbetaald van het nieuwe salaris, dus 80%, 85% of 90% afhankelijk van de gekozen variant.

 

Bij WIA-uitkering

Een WIA uitkering is gebaseerd op het SV-loon dat is verdiend in het jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag. Bij deelname Generatiepact kan dit dus lager loon zijn, ook hier blijft de ondergrens van deelname 22,8 uur per week.

 

 

In Microloon

In de stamgegevens van de werknemer verandert er niets.

U kunt een looncomponent inrichten met een percentage van 20%, 15% of 10% over het salaris en dit bedrag aftrekken van het salaris. In dit looncomponent kunt u op tabblad Resultaat bij de rubriek 'Loonaangifte aanduidingen' kiezen voor 'Uren voor de loonaangifte'.

LC-MetaalGP-O

 

Lc-MetaalGP-B

 

lc-metaalgp-r.zoom55