Nieuw in Microloon
Nieuw in 2021-B
Nieuw in 2021-AI
Nieuw in 2021-AH
Nieuw in 2021-AG
NIeuw in 2021-A
Nieuw in 2020-CC
Nieuw in 2020-A
Stappenplan
Stappenplan UPA bericht Capgemini
Stappenplan UPA bericht TKP
Stappenplan UPA bericht aan PGB
Stappenplan Vervoer digitale aangifte
Microloon Installeren en Opstarten.
Installeren Microloon
Gebruikersnaam en Wachtwoord
Gebruikers autorisatie (Bestand)
Licentie Microloon
Wachtwoord per administratie
Multi-user versie
Microloon Helpdesk
Helpdesk Microloon
Website Microloon
Verzenden naar Helpdesk
Schermsupport
Microloon Handleiding
Handleiding
Helpteksten in Microloon
Universele en Algemene Helptekst
Help - Info
Kopiëren gegevens binnen Microloon
Koppelingen en samenhang
Microloon De schermen en de indeling
Hoofdmenu Microloon
Hoofdmenu Bewerken
Hoofdmenu Venster
Sneltoetscombinaties
Massaal bijwerken (Opties)
Microloon Technisch
Backup
Eigenschappen wijzigen
Importeren en exporteren bestanden
Welke regelingen gebruikt het programma
Diagnose stellen
Reorganiseren bestanden
Actuele informatie
Actualiteiten Algemeen
Dagen per jaar voor uurloonberekening
Tijdvakcodes, aangifte en betaaldata
Adressen Instanties
Witte loonbelastingtabellen
Groene loonbelastingtabellen
Tabel bijzondere beloningen.
Actuele Percentages en bedragen
Tabel 8 Minimumloon
Administraties invoeren in Microloon
Administratie in Microloon
Administratie inrichten op werkgeversniveau
Administratie kopieren
Regelingenwijzer gebruiken
Starten met Microloon in de loop van het jaar
Onderneming wijzigt van Rechtsvorm
Alles over Afdelingen
Afdelingen
Alles over de Dagcomponenten en Looncomponenten
Dagcomponenten Schema
Dagcomponenten
Looncomponenten Schema
Looncomponenten
Standaardiseren van looncomponenten en dagcomponenten
Alles over de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Zorgverzekeringsstelsel
Teruggave Zvw
Vrijwillige bijdrage Zvw
Loonaangifte
Alles over Pensioenen
Importeren Pensioengegevens
Opgave BTER
Pensioenregeling
Pensioenregeling Extra informatie
Pensioenregeling koppelen aan werknemer
Agrarisch
Conform BPL sector Agrarisch
Bakker
Bakkerij Pensioenaanlevering
Bakker Vitaliteitsregeling
Bouw
Bouw pensioenberekening
Bouw aanvullend geboorteverlof
Bouw Pensioenaangifte
Bouw Tijdspaarfonds
Bouw Vorstverlet
Bouw Roostervrij
Detailhandel
Detailhandel pensioenaangifte
Detailhandel Pensioenberekening
Primofondsen Pensioenberekening
Jaaropgave Pien
Meubelindustrie
Pensioenaangifte
Pensioenberekening
Metaal
Metaal Pensioenberekening In- en uitdienst werknemer
Metaal Pensioenberekening Fulltimer Parttimer Uurloners
Metaal Ouderschapsverlof
Koopvaardij pensioen
Molenaars
Conform Molenaars
PGGM
PGGM Individueel Keuzebudget
PGGM Pensioenaangifte
PGGM Pensioenberekening
PGGM UPA
Schilders
Schilders
Schiders Pensioenaangifte Stichting USAG
Recreatie
Recreatie Pensioenberekening
Recreatie Pensioenaangifte
Vervoer
Vervoer Pensioenberekening
Berekening toeslag van de vakantiewaarde
Alles over Salarissen
Salarisschalen
Salarisbetalingen
Salarisbetalingen: Rekening courant systeem
Salarisbetalingen meerdere bankrekeningnrs.
Salarisbetalingen voor Derden
Salarisspecificatie Layout
Salarisspecificatie via E-mail
Alles over Reserveringen
Reserveringsregeling
Vakantiegeld uitbetalen
Alles over Vakantieuren en Verlofregistratie
Verlofuren registratie
Tijd voor tijd regeling
Reserveringsregeling koppelen aan werknemer
Reserveringen (Afdrukken)
Alles over Werknemers
Eerstedagsmelding EDM
Oproepkrachten en uurloners
Parttime werknemers
Werknemer betalen na uitdiensttreding
Werknemers invoeren
Werknemers muteren
Werknemers uit dienst
Werknemers deels met een uitkering.
Werknemers (collectief) verwijderen
Werknemer opnieuw in dienst
Werknemers met verschillende tijdvakken
Alles over Werknemersverzekeringen
Werknemersverzekeringen en de werknemer
Werknemersverzekeringen
Sociale verzekeringsdagen in de periode
Voortschrijdend Cumulatief Rekenen VCR
Werkloosheidswet/Sectorfondspremie
Teruggave Werknemersverzekeringen
Alles over Verzuimregelingen
Verzuimregeling
Verzuimregeling koppelen aan werknemer
Afdrachtverminderingen Loonheffing
Afdrachtvermindering Speur en Ontwikkelingswerk
Afdrachtvermindering Zeevaart
Eindheffingen
Eindheffing
Eindheffingen via een vast tarief
Het Minimumloon
Minimumloon
Het verlonen van ........??
Artiesten- en beroepssportersregeling
Auto van de zaak
Belaste vergoedingen
Doorbetaaldloonregeling
Eenmalige uitkeringen
Fiscale bijtellingen
Netto inhoudingen
Onbelaste vergoedingen
Ouderschapsverlof
Overuren
Overwerk en provisie
Pseudo-werknemers Opting-In
Studenten- en scholierenregeling
Toeslag uren
Vakbondscontributie
Werkkostenregeling
Werknemers AOW leeftijd en ouder
Jaarafsluiting
Jaaraangifte
Jaaropgaven werknemers
Jaaropgave Pseudowerknemers IB47
Jaarloonopgave Belastingdienst
Overnemen administratie(s) vorig jaar
Starten van een nieuw boekjaar
Journaalposten
Journaalpost
Journaalpost en periodenummerboekhouding
Journaalposten comprimeren
Procentueel verdelen over afdelingen
Recapitulatie journaalpost
Levensloopregeling
Levensloopregeling
Levensloopregeling Opname
Levensloopregeling in de bouw
Loonheffing en Heffingskorting
Loonheffing
Loonheffing Bijzondertarief
Heffingskorting
Elektronische Aangiften en Microloon Connect
Microloon Connect loonaangifte
Loonaangifte
Modules in Microloon
Administratie Dashboard
Export-Import periodedetails
Salarisspecificaties via Loonportal
Loonportal Notificatiemethode
Overzichten financieel
Afdrachtverminderingen (Afdrukken)
Betaalopdracht SEPA (Afdrukken)
Betalingen (Afdrukken)
Cumulatieve loongegevens (Afdrukken)
Cumulatieve loonlijst (Afdrukken)
Loonstaat (Afdrukken)
Historisch overzicht (Afdrukken)
Jaaropgaven werknemers (Afdrukken)
Journaalposten (Afdrukken)
Loonkostenvoordelenoverzicht (wtl)
Loonlijst per periode (Afdrukken)
Premiegrondslagen (Afdrukken)
Premieoverzicht (Afdrukken)
Recapitulatie journaalpost
Recapitulatie Loonaangifte
Salarisspecificaties (Afdrukken)
Standenregister (Afdrukken)
Verzamelloonstaat (Afdrukken)
Overzichten werknemersgegevens/overigen
Auditfile (Afdrukken)
Controlelijsten (Afdrukken)
Controlelijst periodieke (Afdrukken)
Dienstjaren (Afdrukken)
Auto van de zaak (Afdrukken)
Huwelijksjaren (Afdrukken)
Identificatie overzicht (Afdrukken)
Melding Arbeidsverhouding MSV (Afdrukken)
Model opgaaf Loonheffingen (Afdrukken)
Verjaardagen (Afdrukken)
Werknemers etiketten (Afdrukken)
Werknemerslijst (Afdrukken)
Perioden verlonen
Periode verlonen
Periode corrigeren
Periode verwijderen
Periode verloning met verschillende tijdvakken
Periode verlonen dagen/uren automatisch in mindering brengen
Aparte periode verlonen
Werknemer met verschillende tijdvakken
Loontijdvak met een 53ste week
Proforma en kostprijsberekeningen
Proformaberekening
Proforma berekening (Afdrukken)
Kostprijsberekening
Voorbeelden
Opting-in
Van Netto naar Brutoberekeningen
Voortschrijdende cumulatief rekenen
Werknemer opnieuw in dienst
Salaris-vergoeding naar rato van gewerkte dagen
Voorbeeld berekening op het scherm

Microloon