- 3 -

30% regeling

- 5 -

53ste week

- A -

Aanmelden Microloon

Aanmerkelijk belang

aanpassen betaalmutaties

aanvullend

aanvullend geboorteverlof

aanvullend geboorteverlof in de bouw

Activeersleutel

Administratie Dashboard

Administratie in Microloon

Administratie inrichten werkgeversniveau

Administratie kopieren

Administratie overnemen uit vorig jaar

Overnemen administratie(s) vorig jaar
Starten van een nieuw boekjaar

Adressen

Afas

Afbouw (Stucadoors)

Afdelingen

Afdracht loonbelasting

Afdrachtvermindering Afdrukken

Afdrachtvermindering Onderwijs

Afdrachtvermindering Speur en Ontwikkeling

Afdrachtvermindering Zeevaart

afdrukken

Afdrukken Algemeen

Agrarisch

Agrarisch Pensioenaangifte

Opgave BTER
Agrarisch pensioenaangifte

Agrarisch pensioenberekening

Anonieme werknemers

AOW leeftijd

Arbeidsgehandicapten

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Archief

Archiveerservice

Archiveren van Salarisspecificaties en Overzichten

Artiesten/Beroepssporters regeling

Auditfile

Auto van de zaak

Auto van de zaak
Auto van de zaak (Afdrukken)
Auto van de zaak (Stappenplan)

auto van de zaak afdrukken

Automatisch gesplitst boeken

Automatische updates Microloon

Autorisatie

Gebruikers autorisatie (Bestand)
Beveiligingsniveau

- B -

baangerelateerde investeringskorting

Back up

Bakker Vitaliteitsregeling

Bakkersbedrijf

BAPI

Begin- Eind- en Tabeldatum

Beginsaldi wijzigen

Belaste vergoedingen

Benaming en opslaglokatie muteren

BEON

beroepsgoederenvervoer

Beroepssporters

beslag vrije voet

beslagvrije voet

Bestandsnaam BTER

Bestelauto afwisselend gebruik

Bestellen van salarisspecificaties Micrloon

Betaaldata

betaalmutaties

Betaalopdracht SEPA

Betalingen

Salarisbetalingen
Salarisbetalingen: Rekening courant systeem
Salarisbetalingen voor Derden

Betalingen Afdrukken

Betalingskenmerk

Beveiligingsniveau

BICcode

bijtelling fiets

Bijzonder tarief

Tabel bijzondere beloningen.
Loonheffing Bijzondertarief

Bijzondere vormen van loon.

Bijzonderverlof

BIK

bouw

Bouw aanvullend geboorteverlof
Bouw Aanvullend geboorteverlof

bouw aanvullend geboorteverloff

Bouw BBL-2

Bouw Beroepscode

Bouw Deelfondsbedragen specificeren

Bouw Pensioenaangifte

Bouw Pensioenberekening

Bouw Roostervrije dagen

Bouw Tijdspaarfonds

Bouw Vorstverlet

Bouw WIA ers aanleveren

BPL

BTER BedrijfsTakEigenRegeling

Opgave BTER
BTER toepassing (Looncomponenten)

Buitenlandse artiesten

Burgerservicenummer

- C -

CAO code

CAO code APG
CAO code Schilder
CAO code TKP

CAO code loonaangifte

CAO Retail non food

CAO uren

Click & Claim procedure

Code loonaangifte/jaaropgave

Constanten

Contractloo en -uren

Cumulatie berekeningswijze SVW

Cumulatieve Loongegevens

Cumulatieve Loonlijst

Cumulatieven invoeren

Cursussen Microloon

- D -

Dagcomponenten

Dagcomponenten Schema
Dagcomponenten

Dagen per jaar voor uurloon berekening

dashboard

Administratie Dashboard
Administratie Dashboard (Stappenplan)

Data pad wijzigen

datum einde contract

Deeltijdbaan

Detailhandel pensioenaangifte

Detailhandel pensioenberekening

Diagnose

Diplomatoeslag

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

Doorbetaaldloonregeling
Directeur Groot Aandeelhouder (Beknopt)

Doorbetaaldloonregeling

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's

Downloaden

Helpdesk Microloon
Website Microloon
Importeren Pensioengegevens

- E -

eendracht

Eenmalige uitkering

Eerstedagsmelding EDM

Eigenrisicodrager WGA en ZW

Eigenschappen Microloon

Eindheffing

Eindheffing bestelauto

Eindheffing tarieven

eindheffingen

Elektronische aangifte verplicht in 2006

Elfproef

E-mail account gegevens

E-mailen naar de werkgever

E-mailen naar Microloon

E-mailen van Salarisspecificaties

E-mail instellingen salaris specificaties
Voorvoegsel van de bestandsnaam

Etiketten

Werknemers etiketten (Afdrukken)
Administratie etiketten (Afdrukken)

EVC procedure

Evenredige premie verdeling

Exporteren bestanden

Export-Import periodedetails

extraterrioriale kosten

- F -

Fictief loon

Fictieve dienstbetrekking

Fictieve dienstbetrekking
Stagiair(e)s

fiets

Fietsregeling
Fiets van de zaak (Stappenplan)

fiets van de zaak

Fietsregeling
Fiets van de zaak (Stamgegevens werknemer)
Fiets van de zaak (Stappenplan)

Fietsregeling

Financiële software

Fiscale bijtellingen

Fulltime werknemers

Functie toetsen

- G -

Gakned

geboorteverlof

Bouw aanvullend geboorteverlof
Aanvullend geboorteverof (Beknopt)
Aanvullend geboorteverlof (Stappenplan)

Gebruikersnaam

Gebruikersrechten

Gebruikte regelingen en looncomponenten

Gemoedsbezwaren

generatie

Grafimedia Seniorenregeling (Beknopt)
Metaal Generatiepact

Generatiepact

Grafimedia Seniorenregeling (Beknopt)
Metaal Generatiepact

generatieregeling

Geschenken

Gewetenbezwaard

Goederenvervoer

goederenvervoer berekening toeslag vakantiewaarde

grafimedia

Grafimedia pensioenberekening
Grafimedia Seniorenregeling (Beknopt)

grafisch

grafische

Gratificaties

G-rekening

Grensarbeider

Groene tabel

Grootboeknummers invoeren

- H -

Handleiding

Handleiding
Helpteksten in Microloon
Universele en Algemene Helptekst

Harmonisatiewet

Heffingskorting

Actuele Percentages en bedragen
Heffingskorting

Help

hergebruik werknemernummer

herindexeren

Herleidingsregels

Hernummeren werknemers

Historisch overzicht

Hoofdmenu Microloon

Hulp op afstand

- I -

IB47

Jaaropgave Pseudowerknemers IB47
Thuiswerkers

IBANcode

IKV nummer

Importeren en exporteren bestanden

Importeren pensioenen

Importeren werknemers

Individueel keuzebudget Z&W

individueel ontwikkelingsbudget

Inkomstenverhouding

Inkomstenverhouding nummer (Beknopt)
Instelling meerdere inkomstenverhoudingen toestaan (Eigenschappen)

Installeren Microloon

Internetsite Microloon

Interpolis

intrekking pensioenaangifte

Inwoners van

IOB

- J -

Jaaraangifte

Jaarafsluiting Microloon

Starten van een nieuw boekjaar
Jaarafsluiting Algemeen

Jaarloonopgave Belastingdienst

Jaaropgaven werknemers

Jonggehandicapt Wajong

Journaalpost en AFAS Profit

Journaalposten

Journaalposten afdrukken

Journaalposten comprimeren

Journaalposten en boekhoudprogramma's

Journaalposten en periodenummer boekhouding

Journaalposten recapitulatie

- K -

Kerstpakket

Kerstpakket zakelijke relaties

Kilometervergoeding belast en onbelast

Knoppenbalk

Koopvaardij

Kopiëren van gegevens

Koppeling financiële software

Koppelingen en samenhang

kortdurend zorgverlof

korting

Kostenplaatsaanduiding

Kostprijs en proforma Algemeen

Kostprijsberekening op het salaris

kraanerhuur berekening toeslag vakantiewaarde

Kraanverhuur

- L -

Lage Inkomensvoordeel (LIV); LIV; Jeugd LIV

Layout salarisspecificatie wijzigen

lease

Fietsregeling
Fiets van de zaak (Stappenplan)

lease fiets

leasefiets

Fietsregeling
Fiets van de zaak (Stappenplan)

Lening

Levensloop verlofkorting

Levensloopregeling

Levensloopregeling in de bouw

Levensloopregeling opname

Licentie Microloon

Licentievoorwaarden

Loon in natura

Loonaangifte

Bouw Tijdspaarfonds
Loonaangifte

Loonaangifte correcties

Loonaangifte DGA

Loonaangifte nogmaals vervaardigen

Loonbelastingverklaring afdrukken

loonbeslag

Looncomponenten

Looncomponentschema

Loondagen bij 4-wekenverloning

Loonheffing

Loonheffing
Loonheffingskorting (Stamgegevens werknemer)

Loonheffing bijzonder tarief

Loonheffing voordeelregel

Loonheffingskorting

Loonheffingsnummer invoeren

Loonkostenvoordeel

Loonlijsten

Cumulatieve loonlijst (Afdrukken)
Loonlijst per periode (Afdrukken)
Loonlijst per periode (Afdrukken)

loonportaal

Loonportal

Salarisspecificaties via Loonportal
Loonportal Notificatiemethode
Loonportal (Stamgegevens administratie)

Loonstaat

- M -

Maaltijden

Massaal bijwerken

Meerdere inkomstenverhoudingen toestaan

Meewerkende kinderen

Melding Arbeidsverhouding MSV

Menubalk

Metaal

Metaal Pensioenberekening In- en uitdienst werknemer
Metaal Pensioenberekening Fulltimer Parttimer Uurloners
Metaal Generatiepact

Metaal Ouderschapsverlof

Meubelindustrie

Meubelindustrie pensioenberekening

Microloon Connect aansturing vanuit Microloon

Microloon Connect loonaangifte doen

Minimumloon actualiteiten

Minimumloon in Microloon

Mobiliteitsbonus

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Module Administratie dashboard

Module Export-Import periodedetails

Module Salarisspecificaties via Internetportaal

molenaars

Muisarm

Multi user versie

Mutaties in bestaande periode

Mutaties in de toekomst

Mutaties per periode

Muzikanten

- N -

nabetaling

Nabetaling van eerdere perioden verwerken

Nabetalingen

Netto inhoudingen

Netto salaris verlonen

Niet inwoners van

niet nederland sv verzekerd

niet verzekerd voor werknemersverzekeringen

Nieuw boekjaar

Overnemen administratie(s) vorig jaar
Starten van een nieuw boekjaar

nieuw in 2019 b

nieuw in 2019-b

notificatiemethode

Notitieblok

Nr.inkomstenverhouding

Nulmaken cumulatieven

- O -

Onbelaste vergoedingen

Onbetaald verlof

onderneming wijzig van rechtsvorm

Ongebruikte regelingen en looncomponenten

Onregelmatige dienst

Ontslag

Ontslagvergoeding

Ook eerder verwerkte betalingen

Opgave BTER

Oproepkrachten

Oproepkrachten bij Cordares

Oproepovereenkomst

Opslalokaties en benamingen muteren

Opting-in

Pseudo-werknemers Opting-In
Opting-in

ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof (Beknopt)
Ouderschapsverlof (Stappenplan)

Onbetaaldverlof

Overlijdensuitkering

Overnemen administratie(s) vorig jaar

Overuren

Overuren fiscaal verschil met toeslaguren

Overwerk en Provisie

Overzichten

Cumulatieve loongegevens (Afdrukken)
Afdrukken Algemeen

- P -

pact

Grafimedia Seniorenregeling (Beknopt)
Metaal Generatiepact

Parameter overzicht

partner verlof

partnerverlof

Parttimer werknemers

Patch

PAWW

PAWW (Achtergrond)
PAWW (Beknopt)
PAWW (Stappenplan))

PEMBA

W.A.O. uniformdeel
Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO)

pensioen sector recreatie

Recreatie Pensioenberekening
Recreatie Pensioenaangifte

pensioen vervoer digitale aangifte

pensioenberekening

Pensioenberekening Agrarisch

Pensioenberekening bouw

Pensioenberekening detailhandel

Pensioenberekening PGGM

Pensioenberekening primofondsen

Pensioenberekening Recreatie

Recreatie Pensioenberekening
Recreatie Pensioenaangifte

Pensioenberekening Vervoer

Pensioenen afdrukken premiegrondslag

Pensioenpremie vast bedrag

Pensioenregeling invoeren

Pensioenregeling koppelen aan werknemer

Pensioenregelingen importeren

Percentages vanaf januari beschikbaar

Periode corrigeren

Periode dagen/uren automatisch in mindering brengen

Periode verlonen

Periode verlonen dagen/uren automatisch in periode

Periode verlonen in aparte periode

Periode verlonen met verschillende tijdvakken

Periode verwijderen

Perioden bijwerken

Periodieke Loonopgave (PLO)

Personeelregistratiesystemen

Personeelsvereniging

PGGM

PGGM Pensioenberekening
PGGM UPA

PGGM Individueel Keuzebudget Z&W

PGGM Inrichting administratie

PGGM Pensioenaangifte UPA

Pien jaaropgave

Plato

PLO A&O Services

Ploegentoeslag

Toeslag uren
Procentuele toeslagen

Poortnummer

Postuumloon

Premiekorting Arbeidsgehandicate werknemer

Premiekorting Jongere werknemer

Premiekorting Oudere werknemer

Premievrijstelling marginale arbeid

Premievrijstelling Oudere werknemers

Prestatietoeslag

Prijzen Microloon

Primofondsen pensioenberekening

PRINS Colland

PRIS PLO opgave

Procentueel verdelen naar afdelingen

Product kenmerk

Proforma berekening

Proforma berekening afdrukken

Pseudo-eindheffing

pseudo-eindheffing RVU

Pseudo-werknemers

Pseudo-werknemers Jaaropgave

- Q -

Quickstart

- R -

Recapitulatie journaalposten

Recapitulatie Loonaangifte

Rechten

Rechten beheren

rechtsvorm

Recreatie Pensioenberekening

Recreatie Pensioenberekening
Recreatie Pensioenaangifte

Regelingenwijzer gebruiken

Reiskostenvergoedingen woning- werk

Rekening courant

Rentevoordeel personeelsleningen

Reorganiseren

Diagnose stellen
Reorganiseren bestanden

reperatie tabellen

Reservering terugboeken bij uitbetaling

Reserveringen Afdrukken

Reserveringsregeling invoeren

Reserveringsregeling koppelen aan werknemer

retail non food

RVU eindheffing

- S -

Salarisbetalingen

Salarisbetalingen
Salarisbetalingen: Rekening courant systeem
Salarisbetalingen voor Derden

Salarisschalen

Salarisschalen
Hoogste trede (Salarisschalen)

Salarisspecificatie

Salarisbetalingen: Nabetaling (Stappenplan)
Voorvoegsel van de bestandsnaam

Salarisspecificatie afdrukken

Salarisspecificaties (Afdrukken)
Soort specificatie (Salarisspecificatie)

Salarisspecificatie layout wijzigen/vertalen

Salarisspecificatie tekst toevoegen

Salarisspecificatie via e-mail

Email Account (Eigenschappen)
E-mail instellingen salaris specificaties

Salarisspecificatie via Internetportal

Schadeloosstelling

Eenmalige uitkeringen
Schadeloosstelling bij ontslag

schilders

Schilders
Schiders Pensioenaangifte Stichting USAG

Schoonmaak Objecten

Schoonmaak pensioenaangifte

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

sector beroepsgoederenvervoer berekening waarde vakantiedag

Sectorfondspremie

senior

senioren

Grafimedia Seniorenregeling (Beknopt)
Metaal Generatiepact

seniorenregeling

Grafimedia Seniorenregeling (Beknopt)
Metaal Generatiepact

SEPA

Server voor uitgaande email

Signaleringen

SMTP

SMTP servers van Nederlandse providers

Sneltoetsen en toetsencombinaties

Sociale Verzekerings Wetten koppelen aan periode

Sociale Verzekerings Wetten koppelen aan werknemer

Sociale Verzekerings Wetten Max. en franchise

Sofinummer

Speciale aanduidingen

Speur- en Ontwikkelingswerk

Splitsen periodedetail

Stagiair(e)s

standaardiseren van looncomponenten en dagcomponenten

Starten met Microloon in de loon van het jaar

StiPP pensioenaangifte

Studenten- en scholierenregeling

- T -

Tabellen belasting

Witte loonbelastingtabellen
Groene loonbelastingtabellen
Tabel bijzondere beloningen.

Tekst op de salarisspecificatie

Telefoon helpdesk

Telefoonvergoeding

Terugboeken reserveringen

Terugboeking gereserveerd vakantiegeld

Teruggave premies werknemersverzekeringen

Teruggave Zvw

Thuiswerkers

Tijd voor tijd

Tijdelijke heffinskorting

Tijdspaarfonds

Tijdvakcodes

Tijdvakken

Titelbalk

TKP

TKP UPA pensioenaangiffe

Toepassing tijdvaktabel

Toeslag op Vakantie-uren Vervoer

Berekening toeslag van de vakantiewaarde
Vervoer Toeslag vakantiewaarde (Beknopt)

Toeslag uren

Toeslag uren
Overuren en toeslaguren Fiscaal verschil

Toeslag vakanteiwaarde

toeslag verhoging waarde vakantiedag CAO Vervoer

Toeslagen

Tonen op

Transitievergoeding

Transitievergoeding
Transitievergoeding (Stappenplan)

Transitievergoeding betalen

Trede salarisschaal

- U -

Uit dienst

Uitkering over cumulatief loon

Uitkering WAO

Uitzendbureau Bouwpersoneel

Uitzendbureau Pensioenaangifte

Uitzendbureau Reserveringen

Uniforme WAO premie

W.A.O. uniformdeel
Werkhervattingskas

Update

Updates

Uren per dag

Uren per week bij fulltime dienstv.

Urenregistratie

Tijd voor tijd regeling
Verlofuren registratie (Stamg wn)

usag

Uurloners

Uurloon automatisch laten berekenen

UWVned

- V -

Vakantiefonds

Vakantiegeld koppelen aan werknemer

Vakantiegeld uitbetalen

Vakbondscontributie

Vereenvoudigde regeling

Verlofuren

Verlofuren Tijd voor Tijd

Verlofuren uitbetalen (uit dienst)

Verlofurenregistratie

Verloonde uren voor Loonaangifte

verminderingen

Vertrouwelijke e-mailadressen

vervoer

vervoer berekening toeslag vakantiewaarde

vervoer digitale aangifte

vervoer pensioen

Vervoer Pensioenberekening

Vervoer Persoonlijk keuzebudget (PKB)

Verzamelloonstaat

Verzenden naar Helpdesk

Verzuimregeling invoeren

Verzuimregeling koppelen aan een werknemer

Vitaliteitsregeling

Voordeelregel

Voorschot

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)

Voorvoegsel van de bestandsnaam bij Salarisspecificaties

Vorstverlet

VPMeld

Vrije ruimte werkkostenregeling

Vrijwillige bijdrage Zvw

VUTen Prepensioenregeling

- W -

waarde vakantiedag

waarde vakantiedag CAOVervoer

Waarschuwing aantal berekeningen

WAB

Wachtdagen

Wachtwoord

Gebruikersnaam en Wachtwoord
Wachtwoord per administratie
Wachtwoord per gebruiker (Bestand)

WAJONG

WAO

WAO uitkering rechtsstreeks van UWV

Werknemers deels met een uitkering.
Dagen rechtstreeks uitkering UWV (Dagcomponenten)

Wao-vrijstelling voor ouderen

Website

weig

Werkbalk

Werkbonus

Werken in het buitenland

Werkgevers overzichten e-mailen

Werkgeversheffing Zvw

werkgeversportal

Werkhervattingskas

Werkkostenregeling

Werkloosheids Wet WW-Awf

Werknemergroep

Werknemers afdrukken

Werknemers etiketten (Afdrukken)
Werknemerslijst (Afdrukken)
Werknemersgegevens (Afdrukken)
Werknemerslijst (Voorbeeld)

Werknemers Collectief verwijderen

Werknemers deels met een uitkering

Werknemers invoeren

Werknemers kopieren in Microloon

Werknemers met een AOW leeftijd

Werknemers met verschillende tijdvakken

Werknemers opnieuw in dienst nemen

Werknemers selecteren

Werknemers uit dienst

werknemersportal

wet arbeidsmarkt in balans

Wet op de Sociale Werkvoorziening

wet wieg

wieg

wijzigen van rechtsvorm

Witte tabel

Witte loonbelastingtabellen
Tabel bijzondere beloningen.

WKR

WSW

- Z -

Zakelijke relatie geschenken

Zeevaart

Afdrachtvermindering Zeevaart
Aantal regelingen samenvatten (Programmavar)

Ziekengeld 100%

Wacht dagen

Ziekengeld 70%

Ziekengeldregeling invoeren

Ziekengeldregeling koppelen aan werknemer

Ziektewet UWV

Zoetwaren pensioenaangifte

zorgverlof

Verzuimregeling
Zorgverlof (Beknopt)

Zvw

Zvw Vrijwillige bijdrage

Zwangerschapsverlof