Mobiliteitsbonussen

 

De naam premiekorting wordt vervangen door mobiliteitsbonus.

Alle kortingen blijven bestaan behalve de premiekorting 62+. Deze komt te vervallen.

 

 

Overgangsregeling premievrijstelling: De vrijstelling eindigt in het laatste loontijdvak voor de werknemer wanneer hij 62 jaar wordt.

       Klik >> hier voor meer informatie

 

Mobiliteitsbonus oudere werknemer: Het bonusbedrag is € 7000,- per jaar bij het indienst nemen van een uitkeringsgerechtigde oudere van 50 jaar of ouder. Dit bedrag is pro rata bij een werkweek minder dan 36 uur. De bonus wordt maximaal 3 jaar verstrekt.

       Klik >> hier voor meer informatie

 

Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten: Het bonusbedrag is € 7000,- per jaar bij het indienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Dit bedrag is pro rata bij een werkweek minder dan 36 uur. de bonus wordt maximaal 3 jaar verstrekt.

       Klik >> hier voor meer informatie

 

In dienst nemen van een WAJONGER-er met loon dispensatie: Het bonusbedrag is € 3500,- per jaar bij het indienst nemen van een uitkeringsgerechtigde volgens de WAJONG. dit bedrag is pro rata bij een werkweek minder dan 36 uur. De bonus wordt maximaal 3 jaar verstrekt.

       Klik >> hier voor meer informatie

 

Herplaatsen van een WAJONGER-er met loon dispensatie: Het bonusbedrag is € 3500,- per jaar bij het herplaatsen van een uitkeringsgerechtigde volgens de WAJONG. dit bedrag is pro rata bij een werkweek minder dan 36 uur. De bonus wordt maximaal 1 jaar verstrekt.

       Klik >> hier voor meer informatie

 

Herplaatsen van een arbeidsgehandicapte met recht op een WIA-uitkering: Het bonusbedrag is € 7000,- per jaar bij het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte. Dit bedrag is pro rata bij een werkweek minder dan 36 uur. de bonus wordt maximaal 1 jaar verstrekt.

       Klik >> hier voor meer informatie

 

 

In het geval er sprake is van samenloop, kan dit niet leiden toto dubbele bonussen. in deze gevallen geldt dan de mobiliteitsbonus voor de arbeidsgehandicapte.

 

Er mag geen negatieve premie ontstaan in de loonaangifte. Negatieve premie mag wel andere tijdvakken verrekend worden.