Netto inhouding

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

 

Netto inhoudingen zijn inhoudingen, welke op het netto salaris van de werknemer in mindering worden gebracht.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

Inhouding voor de personeelsvereniging.
Inhouding voor verstrekte voorschotten.
Inhouding t.b.v. een spaarrekening
Inhouding t.b.v. een loonbeslag.
Inhouding t.b.v. Alimentatie.

 

Gebruik hiervoor de looncomponentnummers 83 t/m 92.