Niet in Nederland SV verzekerd (Stamgegevens werknemer)

 

Een werknemer hoeft zich niet te verzekeren in het land waarin hij werkt als hij:

woont in een lidstaat van de EER of Zwitserland; en
werkt in een andere lidstaat van de EER of Zwitserland; en
aan de bovengenoemde voorwaarden van kortdurende detachering voldoet

 

Hij kan dan in het land waarin hij woont en verzekerd is een E101/A1-verklaring aanvragen. Hierin staat dat de sociale verzekeringswetgeving van dat land voor hem blijft gelden. Dit geldt zowel voor Nederland uitgezonden buitenlander, of de naar het buitenland uitgezonden Nederlander.

 

 

In rubriek 'A1-verklaring toepassen voor' op tabblad Verzekering kunt u aangeven of:

- Buitenlandse werknemer in het buitenland sociaal verzekerd is of

- Nederlandse werknemer in het buitenland werkt en in Nederlands verzekerd is voor de werknemersverzekeringen

door een vink te plaatsen in de betreffende rubriek, zie scherm hieronder.

 

werknemers - tabblad verzekering - niet in nederland sv verzekerd.zoom75

Deze rubriek komt ook voor in de periodedetails op tabblad Verzekering.

 

 

Bij het opslaan signaleert Microloon dat herleidingsregel BH (Uitsluitend belastingplichtig) of A/G van toepassing is, deze codering wordt automatisch aangezet op tabblad Belasting.

 

werknemers - tabblad belasting - herleidingsregel.zoom75