Nieuw in 2020-A

 

       Wettelijke wijzigingen per 2020

De wettelijke minimumloonbedragen per januari 2020 zijn toegevoegd.
De wettelijke wijzigingen in de CAO-codes, landen en sectoren
De CAO-codes die in 2019 zijn vervallen worden bij de jaarovergang geconverteerd naar een nieuwe CAO-code. Wanneer geen nieuwe bekend is wordt 9999 gebruikt. U krijgt een verslag van de conversie.
Wijziging Lage inkomensvermindering (LIV), Ofschoon het bedrag dat u per werknemer aan LIV kunt krijgen door de polisadministratie van UWV wordt bepaald, kunt u in Microloon een overzicht draaien van de te verwachten LIV. Daarom hier bij de informatie dat de bedragen in 2020 zijn gehalveerd: van  € 1,01 per uur en € 2.000 maximaal per jaar gaan de bedragen naar € 0,51 per uur en € 1.000 per jaar.
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is toegevoegd met de volgende onderdelen en functionaliteiten, klik hier voor meer informatie.

 

Wijzigingen op de salarisspecificatie in de Vaste gegevens gerelateerd aan de WAB

Erbij op de loonstrook

De toegepaste landentabel
Het aantal contracturen van de werknemer
De (eventuele) fiets van de zaak
De contractgegevens (verplichte vermelding)

Van de loonstrook verdwenen

Het BSN mag niet meer worden vermeld. Deze is dus ook van de strook verdwenen.

 

Op de standaard door Microloon uit te leveren salarisspecificaties is een aanpassing gedaan, omdat het blok 'Vaste gegevens' met in totaal drie items is uitgebreid. Wanneer u een eigen lay-out gebruikt en als gevolg van de uitbreiding gegevens en teksten in elkaar overlopen, kunt u onder Bestand | Layout Salarisspecificatie uw layout openen en meer ruimte maken door de blokken iets verder onder elkaar te plaatsen.

 

 

Wijziging voor Payrolling gerelateerd aan de WAB

Wanneer voor een werknemer, in de wereld van Uitzend en Payrolling 'kandidaat' genoemd, een payrollconstructie is toegepast, moeten de volgende codes gevuld zijn:

In tabblad IKV moet bij rubriek Aard arbeidsverhouding gekozen worden voor 82 Payrolling
In tabblad Belasting moet, naast de eigen CAO-code, ook de CAO-code van de inlener vermeld worden

 

 

Nieuwe functionaliteit

Ontslag/transitievergoeding: De transitievergoeding zal komende jaren een veel terugkomend item zijn, Microloon is zo gemaakt dat u alleen het vinkje aan hoeft te zetten en Microloon zal dan automatisch een aantal instellingen voor u aanmaken. Voor meer informatie klik hier.
Fiets van de zaak: Per 2020 gaat voor een fiets die de werknemer van de werkgever 'krijgt' een forfaitaire regeling gelden. Omdat dit weer een nieuw tabblad genereert in de toch al met tabbladen overvolle werknemersstam, hebben we ervoor gekozen de tabs voor zowel de fiets van de zaak als de auto van de zaak facultatief te maken. Deze worden, net als het tabblad voor de 30%-expatregeling, alleen getoond wanneer hiervoor in de tab Belasting het betreffende vinkje wordt aangezet. Voor meer informatie klik hier.
Auto van de zaak: Ook de Auto van de zaak is zoals getoond geen vast tabblad meer in de stamgegevens van de werknemer. Deze is ook facultatief gemaakt en wordt geactiveerd zodra in tabblad Belasting het vinkje wordt aangezet. Voor meer informatie klik hier.
Ruimte in de WKR: Ook een combinatietarief gaat gelden voor de Werkkostenregeling. Tot een bedrag Heffingsloon van
€ 400.000 gaat 1,7% gelden, voor alles boven dit bedrag blijft het percentage 1,2. Voor meer informatie klik hier.
Dagcomponenten:  Nieuwe incidentele inkomstenvermindering per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof conform de wet WIEG opnemen en zij krijgen daarvoor minimaal 70% van hun dagloon doorbetaald. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voor meer informatie klik hier.
Dagcomponenten: Nieuwe speciale aanduidingen, bij Speciale aanduiding in de dagcomponent zijn twee nieuwe indicaties opgenomen: Sabbatical verlof en Studieverlof. Voor meer informatie klik hier.
Wijziging van looncomponenten gedurende het jaar: Wanneer er een wijziging wordt aangebracht in een al in de berekeningen gebruikte looncomponent, geeft Microloon hiervan een melding. Het is aan de gebruiker om al dan niet verder te gaan met wijzigen van de component of dat het wellicht veiliger is een andere component te kiezen.
Pensioenen: Herberekenen pensioen op basis van 'Eerste periodeloon' gedurende het jaar. Voor meer informatie klik hier.

 

Pensioenen: VPL-premie voor de Metaalsector deze premie hebben wij altijd onderdeel van de OP-premie uit laten maken, maar het pensioenfonds factureert deze premie apart. Daarom zullen wij deze premie in regeling 4003 toevoegen in het arsenaal aan pensioenpremies, maar zal ook automatisch aan de werknemer op tab Pensioen op een vrij veld/looncomponent worden toegevoegd wanneer regeling 4001 actief staat.

 

Hernummeren werknemers: geeft vanaf 2020 een waarschuwingsscherm om de gebruiker erop te attenderen dat hernummeren tot fouten kan leiden. Voor meer informatie klik hier.

 

Aparte vermelding WBSO van voorgaande jaren: Op verzoek van veel klanten is een aparte looncomponent in gebruik genomen (163) voor Correctie vermindering Scholing en Ontwikkeling (S&O). Voor meer informatie klik hier.
Overgang pensioenfondsen naar UPA (Uniforme Pensioenaangifte):
oAlle Pensioenfondsen die het beheer bij Centric hebben ondergebracht gaan over op de UPA:
-Betonproducten
-Houthandel
-Meubel- en meubileringsbedrijven
-Reisbranche
-Tandtechniek (Slapers)
 
oDe TKP-pensioenfondsen
-Detailhandel
-Zoetwaren
-Particuliere beveiliging (geldt niet voor het Sociaal Fonds!)
 
oVan AZL-Heerlen
-Levensmiddelen
'Vakantiefonds' vervallen: Het fenomeen Vakantiefonds en -bonnen bestaat niet meer. Uit Microloon is daarom alles wat daarmee te maken heeft verwijderd.
Herleidingstabel automatisch toegevoegd bij A1-verklaring: Als een werknemer gebruik maakt van de mogelijkheid in eigen land sociaal verzekerd te blijven (en dit geldt dus zowel voor de naar Nederland uitgezonden buitenlander, of de naar het buitenland uitgezonden Nederlander), dan is er een herleidingsregel van toepassing. Vanaf de 2020 versie is de toepassing hiervan geautomatiseerd, in tabblad Verzekering plaatst u een vinkje in de juiste rubriek. Voor meer informatie klik hier.
Uren per tijdseenheid in tabblad Dienstverband werknemer: Bij de werknemer is op verzoek van veel klanten de mogelijkheid gemaakt een aantal uren per andere tijdseenheid dan "per week" te maken. U kunt dus ook ingeven "100 uur per maand" of "150 uur per kwartaal" of welke hoeveelheid uren ook maar van toepassing is. Voor meer informatie klik hier.