Overuren (Achtergrond)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrond informatie

Uitzonderingen

Voorbeelden

 

 

Via de tabel of het bijzonder tarief belast.

Overuren mogen via de tabel of het bijzonder tarief belast worden. De looncomponenten 21 tot en met 25 overuren staan standaard ingesteld, zoals van toepassing is voor overuren. Dit vindt u terug bij de betreffende looncomponent op het  tabblad Resultaat bij de rubriek 'Tellen voor heffingsloon': hier staat standaard: Wel, bijzonder tarief.

Verlonen van Overuren is mogelijk op drie niveaus.

 

 

1. Werkgeversniveau.

Zoals omschreven in het stappenplan voor overuren.

 

2. Afdelingsniveau.

Aanpassen | Afdelingen  Wijzigen.

Tabblad

Rubriek

Gerelateerd aan looncomponenten

Standaardwaarde; bij de looncomponent nrs 21 t/m 25 een percentage invoeren. De werknemers in deze afdeling krijgen voor hun overuren de hier ingevoerde percentages uitbetaald.

 

3. Werknemersniveau.

Aanpassen | Werknemers; Kies een werknemer Bewerken | Wijzigen.

Tabblad

Rubriek

Beloning

Nummer-Looncomponent- Waarde; het looncomponentnummer en de waarde (het percentage) invoeren.

De overuren die u dan in de periode invoert, worden vervolgens tegen dat percentage berekend.