Overuren

Beknopt

Stappenplan

Achtergrond informatie

Uitzonderingen

Voorbeelden

 

 

In tal van administraties worden overuren verloond. Dit zijn uren waarop gewerkt is en die bovenop de vast overeengekomen werktijd komen.

 

De overuren kennen meestal verschillende percentages. Zo worden overuren wegens werken op zondag tegen een ander percentage verloond dan overuren welke in de avonduren zijn gewerkt. Per werkgever of sector zijn hier tussen werkgever en werknemer of via de betreffende CAO afspraken over gemaakt.

 

Onder overuren worden hier ook extra uren verstaan, die tegen 100% worden verloond.

Berekenwijze overuren =

 

Uurloon  x  Percentage  x  Aantal uren

 

 

Vanaf 2018

In de wet staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018.

Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.

 

In Microloon zet u in de tabblad Uitgangspunt van de reserveringsregeling voor de vakantietoeslag, de looncomponenten die u voor overwerk gebruikt op "ja".