Overuren en toeslaguren Fiscaal verschil

 

Fiscaal verschil tussen Overuren en toeslaguren.

Overuren mogen via  de tabel of het bijzonder tarief belast worden. Hier is dus de zogenaamde voordeelregel op van toepassing.
Toeslaguren moeten via de tabel belast worden.

 

Overuren.

De looncomponenten voor overuren (21 t/m 25) staan standaard ingesteld zoals van toepassing voor overuren. In de rubriek 'Tellen voor heffingsloon' is gekozen voor Voordeelregel.

 

Toeslaguren.

De looncomponenten voor toeslaguren (26 t/m 30) staan standaard ingesteld, zoals van toepassing voor toeslaguren. In de rubriek ‘Tellen voor heffingsloon’ is gekozen voor Wel, tabel.

 

 

Vanaf 2018

In de wet staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018.

Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.

 

In Microloon zet u in de tabblad Uitgangspunt van de reserveringsregeling voor de vakantietoeslag, de looncomponenten die u voor overwerk gebruikt op "ja".