Overwerk en provisie

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Overwerk en provisie als zelf berekende bedragen.

Onder overwerk en provisie worden hier verstaan vergoedingen die door u zelf berekend zijn. Met andere woorden: u voert het overwerk of de provisie als bedrag in, waarna het programma deze vergoeding in de berekening meeneemt.

 

Omdat provisie en overwerk doorgaans variabele bedragen zijn, dient u deze bedragen met de daarvoor bestemde looncomponent onder 'Stamgegevens werknemer per periode' in te voeren bij de betreffende werknemer.

 

Standaard looncomponenten voor zelf berekende bedragen.

Overwerk

: looncomponent 31 t/m 35.

Provisie

: looncomponent 36 t/m 39.

 

 

Vanaf 2018

In de wet staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018.

Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.

 

In Microloon zet u in de tabblad Uitgangspunt van de reserveringsregeling voor de vakantietoeslag, de looncomponenten die u voor overwerk gebruikt op "ja".