PAWW (Stappenplan)

Beknopt        Stappenplan        Achtergrondinformatie                Uitzonderingen        Voorbeeld

 

Vanaf 2019 geldt voor het toepassen van PAWW berekening de volgende inrichting:

 

STAP 1

Via Bestand | Wijzigen administratie tabblad SVW vult u de ingangsdatum van de regeling in

Bestand-Administratie-WhkPAWW

 

 

STAP 2

Aanpassen | Werknemers tabblad Verzekering staat de PAWW benoemd en aangevinkt zolang de werknemer:

De AOW-gerechtigde leeftijd niet heeft bereikt
Geen gemoedsbezwaarde werknemer is

 

u kunt zowel in de stamgegevens als in het periodedetail de deelname van de werknemer zelf beïnvloeden (handmatig uit/aanzetten door het veld te selecteren of te de-selecteren).

 

U kunt een overzicht met PAWW gegevens uitdraaien via Afdrukken > Periodieke gegevens > PAWW overzicht.

werknemer-verzekering-paww.zoom70

 

 

STAP 3

PAWW overzicht

Onder Afdrukken | Periodieke gegevens treft u het PAWW overzicht aan, het PAWW overzicht is altijd cumulatief tot en met de laatst berekende periode.

 

Als de periode verwerkt is met een betaalbestand, zie stap 4, dan wordt de laatste periode getoond voor het doen van de aangifte in de PAWW portal.

 

STAP 4

PAWW Betaalbestand

Voor het totaalbedrag is een SEPA betaalopdracht te maken.

Onder Afdrukken | Periodieke gegevens | Betalingen | Betaalopdracht PAWW premie.

Het op het overzicht afgedrukte IBAN nummer is van PAWW.

 

 

FAQ

Vraag: Wat moet een werkgever doen om teveel betaalde PAWW premie terug te krijgen.
 
Casus, de werkgever heeft de aangifte PAWW gecorrigeerd, maar het af te dragen bedrag is lager dan de vorige aangifte. Er is dus een te hoog bedrag betaald.
 
Indien het teveel betaalde bedrag minder dan € 5,00 bedraagt, kunt u dit verrekenen met de eerstvolgende nota.
Indien het teveel betaalde bedrag € 5,00 of meer bedraagt, kunt u Stichting PAWW via het contactformulier om terugbetaling verzoeken. In de kolom toelichting vermeldt u :
- Bedrijfsnaam
- Loonheffingsnummer
- Tijdvak waarop de betaling betrekking heeft
- Bedrag dat (te veel) is verstrekt
- IBAN voor terugbetaling