Recreatie Pensioenberekening

 

Pensioenberekening

De franchise en maximum grondslag worden over de uren uit de loonaangifte berekend.

De franchise moet afgetopt worden op het maximum aantal uren in de periode * de uurfranchise.

Het maximum wordt afgetopt op het maximum aantal uren in de periode * het maximum per uur.

 

 

Indien de deelnemer op jaarbasis minder dan de normuren werkzaam is, wordt het maximum pensioengevend salaris naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren vastgesteld.
Indien de dienstbetrekking van de deelnemer in de loop van het kalenderjaar aanvangt of eindigt, wordt het maximum pensioengevend salaris voor dat kalenderjaar naar rato vastgesteld.

 

Grondslag: (Heffingsloon - bijtelling auto van de zaak - (% werknemer * gewerkte uren * (jaarfranchise / premiedagen per jaar / CAO uren per dag / (1 - % werknemer)

 

Premieloon: Grondslag - (gewerkte uren * (jaarfranchise / dagen per jaar / fulltime uren per dag ))

 

Er wordt VCR gerekend.

 

 

Sociaal fonds (KIKK) Recreatie

SFR wordt berekend voor maximum zonder maximering per periode naar het aantal uren in de periode