Schilders Stichting USAG

 

Alle werkgevers die schilders-, afwerkings- en glaszetwerkzaamheden uitvoeren zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de Stichting USAG. Met de te ontvangen premies dient de stichting de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. De eendracht incasseert de verschuldigde premies.

 

De digitale pensioenaangifte hiervoor is mogelijk met:

- Microloon versie 2021-AG

- Microloon-Connect versie 8.1.24 of hoger

 

Omdat de gegevens tot en met mei 2021 al verwerkt zijn bent u niet verplicht om deze met terugwerkende kracht elektronisch in te zenden. Mocht(en) er een correctie(s) nodig zijn voor een van deze periodes neemt u dan contact met de Stichting. Indien u correcties geautomatiseerd in wilt zenden dan adviseren wij u om de pensioenaangiftes vanaf de eerste periode alsnog in te zenden.

 

 

Inrichting Werkgever

Via Bestand | Wijzigen Administratie tab BTER sectie Aan te leveren BTER activeert u de rubriek 'De eendracht (UPA Pensioenaangifte).

Vervolgens vult u in de tab De eendracht (UPA Pensioenaangifte) de rubriek Leveranciersnummer' in. Het leveranciersnummer ontvangt u van de pensioenuitvoerder.

 

 

Inrichting Werknemer

Open de administratie en selecteer in de stamgegevens van de werknemer de:

- tab BTER en activeer de rubriek 'De eendracht (UPA Pensioenaangifte).

- tab Pensioen en controleer of de regeling 2505 Schilders USAG is geactiveerd.

 

 

Pensioen

Werkgevers zijn verplicht opgave te doen van de loonsom en het jaarloon van in dienst zijnde werknemers. De pensioengrondslag is het heffingsloon en bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. De premie van de verplichte ongevallen verzekering is inbegrepen in de USAG-premie, in 2021 is de totale premie 0.5% over de loonsom van de werknemer.

 

 

Aanmaken Periodedetails

Voordat u de pensioenopgave kunt aanmaken moet er van de aan te leveren periode een periodedetails aanwezig zijn.

 

 

Aanmaken Pensioenopgave

Via Afdrukken | Periodieke  | Opgave BTER selecteert u 'De eendracht UPA Pensioenaangifte'.

 

Alle werknemers waarvoor de rubriek opgave is geactiveerd en waarvoor een periodedetail aanwezig is en die indienst zijn moeten worden meegenomen in de pensioenopgave.

afdrperiodiekbter de eendracht.zoom70

 

 

Inzenden pensioenaangifte

Als de pensioenopgave in Microloon is verwerkt staat deze klaar in Microloon-Connect voor verzending.

 

Via Bestand | Instellingen | Pensioenen selecteert u De eendracht en activeert u de rubriek Settings De eendracht Account en voert u de Gebruikersnaam en Wachtwoord in.

 

Informatie

De Gebruikersnaam en Wachtwoord kunt u achterhalen via de pensioenportal van SUSAG, zie voorbeeld printscreen.

 

Kies in het menu Profiel in dit scherm vindt u o.a. uw leveranciersnummer welke u invoert in de Administratiegegevens tab BTER en uw gebruikersnaam (FTP0 en kunt u het wachtwoord Genereren welke u invoert in Connect.

dashboard pensioenportal susag.zoom50

 

 

 

Let op! inzending is alleen mogelijk met Connect versie 8.1.24 of hoger.

 

 

FAQ

De ingezonden pensioenaangifte is niet geaccepteerd.

Controleer of het loonheffingennummer ook bij Usag bekend is, dit is vaak NIET het geval waardoor de pensioenaangifte niet geaccepteerd kan worden.

.