Percentages vanaf begin januari beschikbaar

 

Bij het installeren van het programma worden de eerste percentages direct worden meegeleverd, aanvullingen hierop worden via updates later meegeleverd.

 

Hierbij gaat het om de onderstaande gegevens:

Werknemersverzekeringen.
Pensioenregelingen
Vakantiefonds BTER-gegevens.

 

 

Werknemersverzekeringen

Een deel van de Werknemersverzekeringen, de WW-Awf, de WAO basis en uniform, de Sectorfondspremies worden al bij de A versie meegeleverd.

 

Pensioenregelingen en Vakantiefonds BTER-gegevens.

De Pensioen- en Vakantiefonds BTER-gegevens gegevens worden zodra deze bekend zijn door ons via een update geleverd. Wij verwachten dat begin januari de gegevens beschikbaar zijn. Indien er op die datum nog gegevens ontbreken, zorgen we uiteraard voor regelmatige aanvullingen via updates.