PGGM UPA

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hanteert voor de pensioenadministratie één aanleversystematiek, namelijk de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA).

Voor een juiste uitvoering van de pensioenregeling van PFZW, zijn de gegevens van AL uw medewerkers nodig.

 

Medewerkers in de sector zorg en welzijn waarvan de werkgever aangesloten is bij PFZW, moeten vanaf hun 15e pensioenrechten opbouwen bij PFZW. Niet iedere medewerker is deelnemer bij PFZW. De deelneming begint op de dag dat iemand werknemer wordt, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand waarin iemand 15 jaar wordt en niet later dan op de dag voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.