Premievrijstelling marginale arbeid

 

De premievrijstelling marginale arbeid, premievrijstelling bij korte indienstname van een uitkeringsgerechtigde verdwijnt

 

 

Indien u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, kunt u een verzoek doen aan de belastingdienst om voor die werknemer vrijstelling verlenen voor de premies werknemersverzekeringen. U moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

U neemt de uitkeringsgerechtigde in dienst voor niet meer dan 6 aaneengesloten weken.
U hebt in het kalenderjaar niet eerder een dienstbetrekking met de uitkeringsgerechtigde gesloten.
U of een andere werkgever heeft voor de uitkeringsgerechtigde niet eerder in het kalenderjaar de premievrijstelling gekregen.

 

Let op!

Het premieloon van de werknemers voor wie u de vrijstelling toepast, moet u wel meenemen als premieloon in het collectieve deel van de aangifte. Dat betekend dat u op het tabblad Verzekeringen alles moet ingevuld moet worden, zoals bij een gewone werknemer.

 

Op het tabblad BTER in de rubriek 'Soort arbeidsverhouding MSV' moet gekozen worden voor PMA uitkeringsgerechtigde. Hierdoor past microloon automatisch de juiste berekening toe voor de sociale verzekeringswetten.

 

Verzoek indienen.

De volgende zaken zijn van belang als z'n verzoek indient bij de belastingdienst:

Het verzoek voor de vrijstelling dient vóór het einde van de dienstbetrekking bij de BD ingediend zijn.
Vermeld bij de aanvraag het Burgerservicenummer van de uitkeringsgerechtigde.
Stuur een kopie mee van de inschrijving als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf (voorheen: CWI).
Laat de aanvraag ook ondertekenen door de uitkeringsgerechtigde.

 

Neem voor een aanvraag contact op met de belastingdienst, Telefoon: 0800 - 0543.