Procentuele toeslagen

 

In diverse CAO's en bedrijfssectoren zijn afspraken gemaakt over toeslagen, die gelijktijdig uitbetaald dienen te worden met het salaris. Dit betreft bijvoorbeeld toeslagen zoals Diplomatoeslag, Prestatietoeslag of Ploegentoeslag.

 

Deze toeslagen worden meestal uitgedrukt in een percentage van het salaris.

In sommige gevallen is deze toeslag een vast bedrag per periode. Bijvoorbeeld per maand, per dag of per uur.

 

 

Toeslag is vast percentage.

In het Microloon programma zijn in het looncomponentenbestand standaard al een aantal looncomponentnummers als Toeslagcomponent ingericht. Dit betreft de looncomponentnummers 11 t/m 20.

 

Omdat het hier om toeslagen betreft die in een percentage van het salaris worden uitgedrukt, zijn bij deze looncomponenten op tabblad Berekenwijze in rubriek 'Soort component' standaard de omschrijving Percentage over de uitkomsten van andere looncomponenten weergegeven.

Op het tabblad Berekenwijze wordt onder Percentage over looncomponent aangegeven over welke looncomponenten het percentage moet worden berekend. Standaard is al aangegeven dat de Diplomatoeslag berekend dient te worden over o.a. looncomponent 1 (Basisloon).

In gevallen waar dit anders is, omdat u bijvoorbeeld een ander looncomponent gebruikt, waarmee het salaris wordt berekend, dient dit te worden aangepast.

 

Toeslag is vast bedrag.

Als de toeslag in een vast bedrag wordt uitgedrukt, wijzigt u bij het betreffende looncomponent (in de serie 11 t/m 20) bij rubriek 'Soort component' de keuze in Vast bedrag of bedrag per periode, dag of uur.

 

Toekennen percentage of bedrag aan de werknemer.

In het werknemersbestand