Programmavariabelen (Bestand)

 

Onder programmavariabelen worden verstaan de gegevens die het Microloon programma nodig heeft om bij de berekening van het salaris automatisch een aantal waarden te berekenen. Het betreft hier o.a. de berekening van de sociale lasten, de pensioenpremies en het vakantiegeld.

 

Programmavariabelen invoeren voordat u gaat verlonen.

U dient de programmavariabelen aan het programma toe te voegen, voordat u de werknemers gaat verlonen. Deze programmavariabelen kunt u gebruiken voor alle administraties (en de in deze administraties ingevoerde werknemers). Dit houdt in, dat u bijvoorbeeld maar 1 regeling Vakantiegeld hoeft in te voeren. U kunt deze regeling daarna voor alle in het programma voorkomende werknemers toepassen.

Houdt u wel rekneing mee dat als u een nieuwe regeling aanmaakt altijd begint met een ingangsdatum van 1 januari.

 

 

De programmavariabelen  in Microloon zijn:

 

Vakantiefondsen BTER (Bestaat vanaf 22-5-2016 niet meer)
Verzuimregeling .
Reserveringsregeling .
Pensioenen .
Constanten .