Reorganiseren bestanden

 

Het reorganiseren binnen Microloon treft u aan onder Opties | Reorganiseren bestanden. Veelal wordt dit in samenwerking en op verzoek van de helpdesk gedaan.

 

Berekeningen / Cumulatieven werknemers

Hiermee kunnen de cumulatieven van de werknemers worden gereorganiseerd, mochten zich daar verschillen in voordoen.

 

Looncomponenten

Vinkt u deze optie aan dan wordt er eventueel een aantal wijzigingen in de looncomponenten doorgevoerd, zoals:

1. Is in de rubriek ‘Soort component‘ gekozen voor ‘Vast bedrag’ dan wordt in de rubriek ‘Reken over’ bij de dagcomponent alles op ‘Nee’ gezet.
2. Heeft u bij ‘Soort component’ gekozen voor een andere optie waarbij het niet nodig is dat er in de rubriek ‘Percentage over looncomponent’ iets is ingevuld, dan worden daar de looncomponenten verwijderd.

 

Dashboard percentages

Met het Administratie Dashboard ziet u in één overzicht de status van alle aanwezige administraties en de voortgang in een percentages weergegeven.D  Deze optie schakelt u in, indien het systeem het percentage niet helemaal heeft bij kunnen werken naar 100% terwijl de verwerking wel volledig is uitgevoerd.

 

Journaalposten; twee mogelijkheden.

- alleen correcties, er wordt alleen een aanvullende journaalpost gegenereerd.

- volledig, het gehele bestand waar de journaalposten in staan wordt nul gesteld. Vervolgens kunt u de journaalposten vanaf de eerste periode weer opnieuw afdrukken.

 

Betalingen (uit te betalen aanpassen)

Met deze optie is het mogelijk om de historische gegevens van de SEPA betalingen nul te stellen, zodat u deze opnieuw kan aanmaken vanaf de eerste periode.

 

Beginsaldi werknemers.

- Reserveringen (in Geld en/of in Uren)

- Lening

- Verzuim
Voor meer informatie klik hier.

 

Opties-Reorganiseren

 

Nadat u de onderdelen heeft geselecteerd kunt u het reorganiseren starten met de OK knop.