Salarisbetalingen

 

Stamgegevens Werknemer.

U dient in het werknemersbestand op het tabblad Betaling in de rubriek Betalingen de velden 'Banknaam', 'IBAN code' en 'BIC code' in te vullen om via het programma de betalingen (eventueel) naar de diverse bankrekeningnummers mogelijk te maken.

 

 

Aandachtspunten bij betalingen.

In het Microloon programma kunt u per werknemer de betalingen verrichten naar diverse bankrekeningnummers. U kunt dus meerdere bankrekeningnummers per werknemer gebruiken.

Het is mogelijk het salaris naar zes verschillende bankrekeningen over te boeken. Het netto uit te keren loon maakt u standaard over naar Looncomponent 119 Netto loon. Het veld 'Aanvullende betaalomschrijving' is optioneel, geef hier bijvoorbeeld de tekst Salaris, deze omschrijving is ook zichtbaar op het betaaloverzicht.

 

Via de button 'Rekening toevoegen' hebt u nog de mogelijkheid om 5 extra rekeningnummers toe te voegen bijvoorbeeld voor loonbeslag, deze koppelt u dan aan het betreffende looncomponent bijvoorbeeld Looncomponent 083.

Let op! Vult u de betaalomschrijving in, dan moet u ook het land invullen. Dit is een eis van de banken.

 

 

IBAN- en BIC code.

Voor buitenlandse betalingen heeft u een iban en bic code nodig, deze kan worden ingevoerd op het tabblad Betaling bij de werknemer gegevens.

 

 

Nieuwe functionaliteit vanaf 2019

De keuze "Via Rekening-courant systeem" in de tab Uitbetalingen bij de Administratie is verwijderd 
Wanneer na het maken van een SEPA-betaalopdracht nog een correctie wordt gemaakt, wordt het correctiebedrag onthouden bij de werknemer in de tab Betalingen kolom 'Saldo'.
In het dialoogscherm voor het maken van de betaalopdracht kan gekozen worden om al dan niet de correcties van voorgaande perioden mee te nemen door de periodeselectie aan te passen in de rubriek Instellingen. Klik hier voor meer informatie over de selectie mogelijkheden.
Gemaakte correcties in voorgaande perioden kunnen ook op de laatste salarisspecificatie afgedrukt worden als nabetaling.

 

 

Salarissen verwerken voor Derden.

Indien u de betalingen niet daadwerkelijk verricht, omdat u de salarissen voor een derde verwerkt, bijvoorbeeld als Accountantskantoor, dan kunt u SEPA-bestand aanmaken, dat is in te lezen in een telebankierprogramma, en/of een Betalingsborderel waarop de betalen bedragen per werknemer worden afgedrukt.

Klik >> hier voor meer informatie.