Salarisbetalingen meerdere bankrekeningnrs.

 

Meerdere bankrekeningnummers per werknemer.

Het is mogelijk het salaris naar zes verschillende bankrekeningen over te boeken. Per bank- of girorekening voert u het looncomponent nummer in, waarop het bedrag, dat via dit bankrekeningnummer moet worden overgemaakt in de salarisadministratie is verwerkt.

Per bank- of girorekening geeft u hier, indien nodig, ook de afwijkende betaalomschrijving op.

 

Let op!

U bent daarbij verplicht het looncomponentnummer 119 altijd op de eerste regel te laten staan. Gebruikt u meerdere bankrekeningnummers dan voert u die bankrekeningnummers vanaf de tweede regel in.