Salarisschalen (Achtergrond)

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Jaarlijkse salarisschaal aanpassingen.

Jaarlijks kunnen de salarisschalen wijzigen. Bijvoorbeeld in verband met loonsverhogingen. Het salarisschaalnummer blijft in zo'n geval ongewijzigd. U dient onder hetzelfde nummer een nieuwe salarisschaal met een nieuwe, gewijzigde ingangsdatum in te voeren.

 

Procentuele salarisschaal verhogingen.

Via het hoofdmenu Opties | Salariswijzigingen schalen, kunnen de bedragen van de salarisschalen aangepast worden met een bedrag of een percentage.

Let op! Doe dit eerst op het scherm voordat u dit laat afdrukken, bij het afdrukken worden de bedragen namelijk gelijk gewijzigd.

 

Tabeldatum is bepalend.

Hierdoor hebben er na verloop van tijd in dit bestand verschillende salarisschalen met een zelfde schaalnummer voorkomen, welke echter allemaal een andere ingangsdatum. Voor het toepassen van de juiste salarisschaal is de Tabeldatum, die in het periodebestand is ingevoerd, bepalend.