Salarisschalen

Beknopt

Stappenplan

Achtergrondinformatie

Uitzonderingen

Voorbeeld

 

Een salarisschaal bestaat uit een reeks bedragen van hoog tot laag die bij een functie horen. Onderaan de reeks staat het minimumbedrag dat je in die functie kunt verdienen, bovenaan staat het maximum. De genoemde bedragen zijn brutobedragen. Bij de tabel staat of het een salaris per vier weken of per maand is. Een salarisschaal maakt deel uit van een loongebouw. Dat zijn alle salarisschalen van één bedrijf samen.
 
Binnen de schaal ontvang je bij goed functioneren meestal jaarlijks een salarisverhoging, je verhuist dan naar de volgende trap van de schaal. Deze salarisverhoging wordt ook wel periodiek genoemd. Kom je op de laatste trede van de schaal, dan krijg je in principe geen periodiek meer en blijft je salaris gelijk - afgezien van algemene CAO-verhogingen. Je stapt niet automatisch over naar een volgende schaal. Je gaat pas naar een hogere salarisschaal van het loongebouw als je promotie maakt naar een andere functie, of binnen je huidige functie (bijvoorbeeld van junior naar senior).
 
In principe bepaalt je werkervaring op welke tree in een salarisschaal je wordt ingedeeld. Als starter begin je meestal onderaan de salarisschaal en daarna groei je trapsgewijs. Overigens is er tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek voor een nieuwe functie ook vaak wel enige ruimte om te onderhandelen over de precieze trede waarop je wordt ingedeeld.
 

Hoe worden salarisschalen vastgesteld?

Loongebouw en salarisschalen verschillen per sector en vaak zelfs per bedrijf. Hoeveel invloed een bedrijf heeft of mag uitoefenen op het loongebouw verschilt per CAO.